Sümpoosion “Eesti rikkalik orelipärand” on järelvaadatav

Sümpoosion “Eesti rikkalik orelipärand” on järelvaadatav

Muinsuskaitseameti ja EELK koostöös korraldatud sümpoosion: “Eesti rikkalik orelipärand” toimus 15. septembril Tallinna Jaani kirikus. Videosalvestus on nüüd järelvaadatav.

Piiskop Tiit Salumäe jagas muljeid oma Facebooki lehel:

“Täna oli Tallinna Jaani kirikus Muinsuskaitseameti ja EELK koostöös sümpoosion – Eesti rikkalik orelipärand. Alustasime Jaani kiriku traditsioonilise kesknädala keskpäeva muusikalise hardushetkega. Kõnelesin Martin Lutherist. Teatud mõttes võime Martin Lutherit pidada muusikateraapia isaks.

Luther teadis ja kasutas muusikat teraapilise vahendina. Ta ütles: „Ma armastan muusikat, kuna see anne on Jumalalt, mitte inimeselt. Muusikat tehes kaob viha, himud ja ülbus.“ Martin Luther sai ka muusikakoolituse. Luther on kirjutanud muusika kohta: “Muusika on mulle alati südamelähedane olnud. Kes seda kunsti valdab, on hea loomulaadiga ja kõiges anderikas.” “Pärast halbu ja kurbi mõtteid on tarvis ühte head rõõmsat laulu ja sõbralikku vestlust.” “Ma ütlen selle otse välja ega häbene seda tunnistada, et teoloogia järel ei ole ühtegi teist kunsti, mis oleks võrreldav muusikaga, sest üksnes muusika on võimeline pakkuma seda, mida muidu suudab üksnes teoloogia – nimelt rahutunnet ja rõõmsat meelt.”

Sümpoosioni avas ja modereeris Muinsuskaitseameti esindaja Linda Lainvoo. Järgnevalt andsin edasi peapiiskop Urmas Viilma tervitused. “Orelist teoloogias – oreli teoloogia” teemal pidas eriti huvitava ettekande õpetaja Gustav Peeter Piir. Orelimeister Olev Kents kõneles teemal “Eesti orelid orelimeistri pilgu läbi.” Organist Kristel Aer jätkas “Mis mõnu on mängida vana orelit?” Kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem pidas ettekande “Vana oreli saladused. Lugedes arhiividokumente…” Linda Lainovoo jätkas teemal “Orelid osana riiklikust kultuuripärandist.” Viimase ettekande pidas kunstiajaloolane, oreliekspert Muinsuskaitseametis organist Külli Erikson “Ajaloolise oreli tunnustamine kunstimälestisena.””

Lisa kommentaar