Ülestõusmisaja 4. pühapäev

Ülestõusmisaja 4. pühapäev

Jeesus ütleb: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?” (Jh 14:1-2)

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sa lunastasid selle maailma oma Poja Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi. Me täname ja ülistame Sind selle eest, et mingi pimedus ei suuda võita Tema ülestõusmise valgust ega mingi jõud saa teha tühiseks Tema võitu, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Lisa kommentaar