Vaimulik vastab: kas armulauas on kohustus juua veini?

Vaimulik vastab: kas armulauas on kohustus juua veini?

EELK kodulehe eelk.ee kaudu on juba mõnda aega võimalik esitada vaimulikule oma küsimus kiriku ja usu kohta. Luterliku kiriku kodulehe rubriigis “Küsi vaimulikult” saab lugeda vastuseid seni esitatud küsimustele. Vastas EELK vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Teemadering: kiriklikud talitused, usk ja elu, Piibel ja teoloogia, tavad, jumalateenistus, moraaliküsimused, eri kirikud ja regioonid, kirik ja kogudus.

Küsimuse esitamiseks tuleb kodulehel täita vastav vorm. Küsija andmeid kodulehel avaldatud vastuse juures ei kuvata.

Jagame meie kodulehe kaudu enim esitatud küsimusi ja vastuseid ka e-Kirikus.


Kas armulauas on kohustus juua veini?

Kas jooki millegi muuga asendada ei saa, kui alkoholi tarbimine võimalik ei ole? 

Kirik pühitseb ja jagab armulauda vastavalt Issanda enda seatud ning Pühakirja ja kiriku traditsiooniga kindlaks määratud korrale, kasutades selleks leiba ja veini (mida vana traditsiooni järgi segatakse vähese veega).

Mõnes kirikus on peetud võimalikuks asendada vein viinamarjamahlaga, kuid Eesti Evangeelne Luterlik Kirik taolist arusaama ei jaga. See aga ei tähenda, nagu oleks inimene armulaual osaledes kohustatud ilmtingimata saama veini kujul osa ka Kristuse Verest. Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus kehtestatud Jumalateenistuste ja talituste juhendis öeldakse selle kohta nõnda:

“Armulauda jagatakse üldjuhul mõlemal kujul (utraque speciem). Pühasid ande võib armulaualistele anda kas eraldi või armulaualeiba karikasse kastes ehk intinctio näol. Eriolukorras (nt kui inimesel on alkoholismiprobleemid) võib armulauda jagada ühel kujul (una specie), sest Kristus on oma tõotust mööda tõeliselt kohal nii leivas kui veinis.»

Niisiis ei pea inimene, kelle jaoks ei ole alkoholi tarvitamine võimalik, tundma ennast kõrvalejäetuna ega kuidagi vähem väärtuslikuna, kuna tal on vastavalt kirikus kehtivale korrale täielik õigus võtta armulauda vastu ühel kujul ning seda tehes ei saa ta mingil kombel vähem osa ei Kristuse ligiolust ega õnnistusest. Oluline on, et inimene tuleb armulauale õigesti ja hästi valmistununa, Kristusesse ja Tema tõelisse kohaololusse uskudes ning Tema andeksandvale, lepitavale ja lunastavale armule lootes.

Enn Auksmann
EELK vikaarõpetaja

Meeldib 3

Lisa kommentaar