Veebruarikuu tsitaate

Veebruarikuu tsitaate

„Pärast pikka perioodi ateistliku riigikorra ajal, mil kirikutöö oli lubatud vaid kiriku seinte vahel, oleme kõigest hingest püüdnud olla ühiskonnale avatud ja kogu rahva teenistuses. Nüüd hakkame küsima, kas koguduse vaimulik kasvamine ja usulise põhja leidmine ei saa kahjustatud ühiskonna tõmbetuultes ja soovis olla maailmale meelepärane.“
Joel Luhamets
Eesti Kirik 03.02.2021

„Inimese varjatud või avastamata religioossus võib avalduda näiteks äärmuslikel hetkedel: kaevikus ja kukkuvas lennukis ei ole ateiste.“
Igor Gräzin
Eesti Kirik 03.02.2021

„Nagu Jumal hooldas oma viinamäge Iisraeli ja ootas temalt viljakandmist, nii on Jumal hooldanud aastasadu ka kristlikku Euroopat. Kuid paraku pole siin ilmajaos sugugi enam esikohal Jumala õigus ja õiglus, vaid inimlik tarkus ja himud. Räägitakse Kiriku sõnumi ajakohastamisest ja tänapäeva inimesele vastuvõetavaks tegemisest. Mida selline ajakohastamine sisuliselt tähendab? Enamasti, paraku, tähendab see Jumala sõnaalgse mõtte peapeale pööramist.“
Hüllo-Kristjan Simson
Eesti Kirik 03.02.2021

„Kindlasti oleksid eriarvamused ühe erakonna või perekonna sees põnevaks aruteluteemaks väljaspool konkreetseid kooslusi, kuid selliseid küsimusi arutletakse tavaolukorras asjaomaste vahel. Vastasel juhul on tegemist ühe või teise osapoole sooviga asjade käiku mõjutada välise surve abil.“
Anti Toplaan
Eesti Kirik 10.02.2021

„Kas me suudame alati aru saada, mida Sõna ütleb? /…/ Kui keegi piirab Sõna, ahistab ta mõtet, mille tuumani ta ei pruukinudki ulatuda.“
Janek Mäggi
Eesti Kirik 10.02.2021

„Patt on kõikehõlmav hälve Jumala tahtest ja iseloomustab esmalt inimese suhet Jumalaga seejärel kaasinimese ja looduga ning iseendaga. Patu vastu ei pea võitlema. Kuna patt on meis, siis me ei saagi seda teha, ilma et end ja teisi petaksime ning pahandusi tekitaksime.“
Randar Tasmuth
Eesti Kirik 17.02.2021

„Tänapäeva inimene tahaks, et Jumal olekski kogu aeg peidus – silma alt ära. Oleks vait ega segaks vahele seal, kus moodsa ühiskonna progressiivsed liikmed tähtsalt kõnelevad. Selline vaikima sunnitud Jumal ei ärata inimeste südametunnistust ega tuleta meelde nende pattu. Sekulaarne ühiskond ei seisa selle eest, et kõige alguses ja ka kõige lõpus olev Sõna oleks vaba. Selle eest peavad seisma kristlased.“
Urmas Viilma
peapiiskopi karjasekiri 17.02.2021

„Mis on kiusatus? Kiusatuse pale ei ole sageli sugugi hirmsa välimusega, võib olla üsna meeldiv ja nagu Jeesusegi kõrbekiusamise lugudest võime mõtelda, näib tulemus väga hea.“
Kristiina Jõgi
Eesti Kirik 17.02.2021

„On võimalik leida erinevaid aluseid paastumiseks ning seejuures on kõige tähtsam siirus.“
Valdo Lust
Eesti Kirik 17.02.2021

„Kogudus kui perekond on jumalariigi ühe olulise joone väljendus, milleks on kokku kogumine. Jumala soov on oma lapsi kokku koguda, et neid toita ja kaitsta.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 17.02.2021

„Tajutav paine lasubki inimesel just siis, kui ta oma tegude või tegematajätmiste tulemusest aru hakkab saama. Kui südamesse tekib ahastav karjatus: mis ma küll olen teinud, mida olen ometigi korda saatnud! Sellel hetkel annaks ükskõik mida, et andeksand saada, et lunastus saavutada.“
Ants Tooming
Eesti Kirik 23.02.2021

„Tõeline sõprus tuleb esile pigem ärevamatel eluperioodidel. Tihtipeale hüüame just oma hingehädades tihedamini Jumala poole. Me teame, kuhu pöörduda ja kust tuleb meile abi.“
Veelika Jõgi
Eesti Kirik 23.02.2021

„Viimaste kuude, peaaegu aasta tõdemus, et ainus püsiv asi on muutumine, võb esmapilgul tõsi olla, ent juurte seisukohalt mitte. Vajame teetähiseid, sündmusi, väärtushinnanguid, mis jäävad, mis annavad turvatunde.“
Kätlin Liimets
Eesti Kirik 23.02.2021

„Meditatsioon avab ühe rikkuse; inimene võib avastada oma seadusliku koha Looja ees ja kogu looduses, sel moel ta elu mõtestades ja elusamaks muutes; ristiinimene võib hakata tõhusamalt täitma Jeesuse misjonikäsku.“
Meelis-Lauri Erikson
Eesti Kirik 23.02.2021

„Me ütleme, et armastame oma kodumaad. Aga sellest ei piisa. Kodumaad armastame siis, kui armastame teda kogu selle täiuses ja eelkõige iga inimest, iga kaasmaalast meie kõrval. Vabadus on siis, kui meil on side üksteisega, kui meie südamed löövad ühes rütmis ja oleme ühel meelel.“
Tuuliki Jürjo
Eesti Kirik 23.02.2021

„Praegu käitub valitsus justkui oleksid kõik Eestis tegutsevad usulised ühendused riigikirikud, kellele võib lihtsalt ülalt-alla korraldusi väljastada, paberinurgal kõigest pitsatijäljend: „Täitmiseks!““
Urmas Viilma, err.ee 26.02.2021

„Selle riigi kodanikena tuleb meil korraldust täita. Kuigi ma ütleksin, et kui seesama riik, kus on võimalik kaubanduskeskustes ringi käia, üksteist seal müksata ja ostelda, annab korralduse, et palvetada oma maa ja rahva eest üheskoos ei tohi, siis … ma ei tea, kuidas selle riigiga läheb.“
Jaan Tammsalu, EELK Jaani koguduse ja kiriku Facebooki leht

Meeldib 1

Lisa kommentaar