Katri Aaslav-Tepandi: kõigepealt tuleb tagada  peavari ja toit, alles seejärel katta usulised vajadused

Katri Aaslav-Tepandi: kõigepealt tuleb tagada peavari ja toit, alles seejärel katta usulised vajadused

Sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi (Foto: EELK arhiiv)

“Iga inimene on tegelikult valmis aitama. Need ressursid on meis otsekui varjul ja aktiviseeruvad siis, kui vaja on,” ütles sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi intervjuus ajalehele Eesti Kirik.

Peakaplan Katri Aaslav-Tepandi ülesanne on lisaks teistele tegevustele põgenikekriisiga seotud töörühmades osalemine, hingehoiu võrgustiku ülesehitamine põgenike vastuvõtu keskuste ja operatiivse info vahetamine erinevate asutuste, organisatsioonide ja ühendustega.

Tepandi selgitas, et nimekirju, kuhu vabatahtlikud end kirja panna said, on kaks: ühte on koondatud psühhosotsiaalse kriisiabi töötajad, kelle ülesanne on operatiivselt märgata inimeste esmaseid vajadusi, pakkuda emotsionaalset tuge ning aidata teda ise või suunata vajaliku abi ja infoni. Teine osa inimesi, kes on ennast üleskutse järel registreerinud, läheb pakkuma hingehoidu. Viimaseid koordineerib Tepandi koostöös Sotsiaalkindlustusametiga peakaplanina. 

“Hingehoidjad on selgete ülesannetega. Hingehoid on omaette spetsiifikaga toetamise vorm. Kui kriisiabi töötaja ei pea tingimata olema hingehoidja, aga tal on eriettevalmistus kriisitööks, siis hingehoidjal on lisaks hingehoiualasele või teoloogilisele haridusele ka psühholoogilise esmaabi andja pädevus,” selgitas sotsiaalministeeriumi peakaplan. Hingehoidjate töörühmad asuvad tööle vastuvõtukeskustes Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus ning mujal, kus avatakse vastuvõtukeskused. 

Tepandi märkis, et ehkki hingehoid on seotud usulise aspektiga, pole raskelt teekonnalt kohale jõudnu jaoks religioossed teemad esmaolulised. “Kõige olulisemad on baasvajadused: soe tuba, toit. Inimese vaates, keda aidatakse, ei ole usuga seonduv esmatähtis. Aga see, et hingehoidja on kristliku baasiga, määrab ära tema tegevuse. Hingehoidjad lähtuvad alati sellest, mida inimene, keda aidatakse, vajab. Millised on inimese vajadused, ka usulised vajadused, ning milline on tema usuline maailmapilt.”

Loe lisa:

Liina Raudvassar “Eesti on valmis sõjapõgenikke aitama”, Eesti Kirik 09.03.2022
 

Lisa kommentaar