Anne Burghardt: “Kiriku ülesandeks peaks olema suurendada hoolivust ühiskonnas.”

Anne Burghardt: “Kiriku ülesandeks peaks olema suurendada hoolivust ühiskonnas.”

Luterliku Maailmaliidu peasekretär, EELK vaimulik Anne Burghardt (Foto: Luterlik Maailmaliit)

Saates “Plekktrumm” ütles Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt, et praeguses jätkuvalt suhteliselt polariseerunud keskkonnas olla kirik see koht, mis pakub võimalusi erinevate maailmavaadetega, ka erinevate poliitiliste vaadetega inimeste kokku tulemiseks. Eesti puhul peaks kiriku rolliks olema tähelepanu juhtimine ühiskonna kitsaskohtadele neis teemades, mis puudutavad elu hammasrataste vahele jäänud inimesi, lisas ta.

148 kirikut ühendava Luterliku Maailmaliidu peasekretäri ametit on võrreldud luteri maailma paavsti- või patriarhikohaga, ent Burghardt ütles saates, et see paralleel ei ole eriti asjakohane. “Luterliku kiriku juhtimisstruktuur ja -printsiibid on erinevad roomakatoliku ja õigeusu kiriku omadest. Esiteks on tegu ajaliselt piiratud ametiga, teiseks ei ole tegu ülemaailmse õpetusameti juhiga, kui nii võib öelda. Tegu on pigem ikkagi demokraatlike struktuuride poolt valitud organisatsiooni juhiga, organisatsiooni või siis kristlaste osaduskonna juhiga,” rääkis Burghardt.

Burghardt on sel ametikohal esimene naine ja ühtlasi esimene Kesk- ning Ida-Euroopa kirikute esindaja. Vaimulik kinnitas aga, et vaatamata selles mõttes piiride murdmisele on ta siiski kohanud rohkem tunnustavaid pilke kui skepsist. Luterlikus Maailmaliidus ordineeritakse naisi enam kui 90 protsendis kirikutes ja ülejäänud tunnustavad naiste vaimulikuks olemist.

Burghardt ise on püüdnud juhtida tähelepanu tõigale, et mitte inimese sugu pole selle ameti puhul oluline, vaid see, mis põhimõtetest lähtuvalt ametit peetakse. “Üldiselt sellist soopõhist skepsist ma väga palju kohanud pole,” ütles ta saates. “Samas Aafrika või Aasia kontekstis olen pigem kogenud seda, et eriti just paljud kirikus aktiivsed või tegevad naisterahvad on olnud üpriski rõõmsad selle fakti üle, et ma juhtumisi olen naine, kuna seeläbi nad näevad ka enda kirikutes või ühiskondades, kus võib-olla isegi naisi ordineeritakse, aga samas siiski naise positsioon ühiskonnas tervikuna ei ole väga kiita, seda julgustava näitena.”

Loe ja vaata:

Anne Burghardt: usk annab jõu seal, kus on inimlikult raske toime tulla, kultuur.err.ee 19.04.2022

Lisa kommentaar