25 juuni, 2024

Anne Burghardt: “Kiriku ülesandeks peaks olema suurendada hoolivust ühiskonnas.”

Kirik võiks olla see koht, mis pakub võimalusi erinevate maailmavaadetega, ka erinevate poliitiliste vaadetega inimeste kokku tulemiseks. Eesti puhul peaks kiriku rolliks olema ka tähelepanu juhtimine ühiskonna kitsaskohtadele neis teemades, mis puudutavad elu hammasrataste vahele jäänud inimesi, ütles Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt.