Kirik teeb Peterburi Jaani kiriku avatuna hoidmiseks koostööd kultuuriministeeriumiga

3. augustil kohtus piiskop Tiit Salumäe kultuuriminister Piret Hartmani ja kantsler Tarvi Sitsiga, et arutada Peterburi Jaani kirikuga seonduvat. Piiskop Salumäe kommenteeris e-Kirikule, milline on hetkeseis ja väljavaated edasiseks.

3. augustil toimunud kohtumisel osalesid Tiit Salumäe, Piret Hartman ja Tarvi Sits (Foto: kultuuriministeerium)

“Kultuuriministeerium leidis kohtumiseks võimaluse väga kiiresti,” tunnustas Tiit Salumäe, et värskelt ametisse asunud minister mõistis teema olulisust. Kokkusaamise eesmärk oli üheskoos läbi mõelda edasised sammud, mis võimaldaks Eesti kultuuri keskusel Venemaal ka praeguses muutunud olukorras tegevust jätkata.

“Kuni selle aasta veebruarini on Peterburi Jaani kirik olnud oluline muusikasündmuste toimumispaik, kus viimastel hooaegadel on toimunud üle 220 kontserdi aastas. Oluline on aga mõista, et hoone tähendust ei saa mõõta vaid muusikategevusega, vaid see on kirik ja lisaks ka Venemaa eestlaste kultuurikeskus. Sellesse hoonesse on investeeritud nii Eesti riigi, Peterburi Jaani kiriku fondi kui ka eraannetajate raha,” kirjeldas Tiit Salumäe pühakoja mitmekülgset rolli kultuurimaastikul.

EELK kirikuvalitsuses kultuurivaldkonna eest vastutav piiskop selgitas, et elav kontserttegevus kirikus seiskus sõja tõttu. Eesti Kontserdi Venemaal tegutsev organisatsioon Severnaja Filharmonia ei saanud sellest tulenevalt enam piletimüüki kontsertidele korraldada ja Eesti Kontsert lõpetas Peterburis seni aktiivselt tegutsenud organisatsiooniga lepingu. Kulud hoone majandamiseks, mida seni suuresti kaeti piletitulust, ootasid aga tasumist vaatamata piirangutele.

“Tänaseks on vahepealsed probleemid leidmas lahendust ja arvete tasumise jooksvate kulude eest on võtnud enda peale Eesti pool. Senised kulud on praeguseks suuremas osas juba tasutud, praegu oodatakse täiendavat infot veel tasumata arvete kohta,” informeeris piiskop.

Ebakõlade ja möödarääkimiste ennetamiseks osapoolte suhtluses olid kohtumise osalised kõik seda meelt, et eelkõige on vajalik adekvaatne infovahetus, mis on kantud soovist ühiselt lahendusi leida. Kinnitati üle, et kõik tegevused lepitakse omavahel eelnevalt kokku.

“Tegevust Jaani kirikus reguleerib ka edaspidi mitmepoolne 49-aastane hea tahte kokkulepe, mida pole keegi kahtluse alla seadnud, ammugi mitte soovinud tühistada,” kinnitab Salumäe.

EELK suhtlus kogudusega on käinud igapäevaselt. “Hoiame sidet kirikus tegutseva ingeri piiskopi Ivan Lapteviga, kellelt sain äsja ka ametliku kutse Venemaale. Suhtlen tegevuste koordineerimiseks lisaks Peterburi Eesti kultuuriorganisatsioonidega. Kultuuriseltsi eestikeelne ajaleht Peterburi Teataja andis äsja välja oma värske numbri.”

Salumäe lisas, et Eesti Kontserti esindab Peterburis praegu Arno Jevgrafov. Endises mahus kontserditegevuse taastamine praegu võimalik ei ole, kuid Eesti Kontserdil tuleb piiskopi sõnul Jaani kirikus vahepeal siiski oma vara eest hoolt kanda. Kogudusele on praegu harjumatu ja valus, et kirikuhoone on nii vähe kasutuses, nentis Salumäe. Lahenduste suhtes on ta siiski lootusrikas, uskudes, et vaatamata sõjaolukorrale ja piirangutele saab inimeste tasandil heatahtlikku koostööd jätkata. Peterburi Jaani kirikut kui Eesti kultuuri kantsi Venemaal peab kindlasti hoidma. 

Loe lisa: 

Greete Palgi “Peterburi Jaani kiriku arved said pärast kuudepikkust peamurdmist makstud”, epl.delfi.ee 04.08.2022

Lisa kommentaar