Leevi Reinaru: Mustamäe kirikupäevadel püüame kõnetada nii eesti- kui venekeelset kogukonda

Leevi Reinaru: Mustamäe kirikupäevadel püüame kõnetada nii eesti- kui venekeelset kogukonda

Leevi Reinaru (Foto: Misjonikeskuse Facebooki leht)

EELK Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru tutvustab Mustamäe koguduse ajalehes eelseisvaid kirikupäevi nii:

Teoloog ja religiooniloolane, EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja JAAN LAHE on kirjutanud: „Paljudele inimestele ei ole tänapäeval traditsiooniline kristlik terminoloogia ja ka varasemad teoloogilised mõtteviisid enam mõistetavad ega kõneta neid. Kiriku ülesanne on aga kristluse põhisõnum ehk evangeelium sellest hoolimata inimesteni tuua ja see neid kõnetama panna. Kui hästi kirikud selle ülesandega toime tulevad, näitab ilmselt aeg, kuid on selge, et sellest sõltub kirikute tulevik.“

Niisiis, kirikupäevad 12.-19.06.2022 „USK, LOOTUS, ARMASTUS“ on koguduste soov inimesi kristluse põhisõnumiga kõnetada. Kirikupäevade moto on piibellik: „Usk, Lootus, Armastus / Vera, Nadežda, Ljubov” ning kõnetab mõlemaid meie suuremaid, eesti ja vene kogukondi. Kiriku pärimuse järgi kandsid selliste vooruste nimesid kolm märtritest õde, kelle ema Sofia nimi tähendab Jumala tarkust. Need mõisted on pärit 1. kirjast Korintlastele, 13. peatüki 13. salmist.

USK on lihtne Jumala usaldamine kõiges. LOOTUS on kõigile inimestele tuttav, aga alati peab küsima, millele või kellele lootus on rajatud. Kui see on rajatud kindlale alusele, siis ei tule pettumusi. ARMASTUS on see, mida kõik inimesed soovivad – et meid armastataks. Kui me jõuame äratundmiseni, et Jumala olemus on armastus, siis oleme leidnud midagi, mis on meiega ka lõputus olemises. Usk muutub nägemiseks ja kaotab oma praktilise sisu. Lootus täitub ja on samuti vajalik pigem siin ajalikus maailmas, aga Armastus on neist suurim, sest see on igavene.

MUSTAMÄE linnaosa kogudustele on ka väga oluline, et osaleme oma kavaga Mustamäe linnaosa 60. juubeli tähistamisel. Soovime linnaosa igale elanikule ja töötajale tervist, head läbisaamist ja Jumala õnnistust. Tegevusi valmistab ette ja viib ellu kirikupäevade toimkond, mis on jagatud töörühmadeks. Iga toimkonna juht moodustab oma valdkonna jaoks vabatahtlike meeskonna ja korraldab ning koordineerib toimkonna tegevust. Mustamäe piirkonnas töötab mitu kristlikku kogudust, kes soovivad mitmesuguste programmidega tutvustada oma tööd. Kogudused annavad endast parima, et olla avatud otsijaile ning pakkuda head kogukonda ning vaimse kasvu võimalust. Selles koostöös on võimalus igal koguduseliikmel oma andega kaasa teenida.

KIRIKUPÄEVAD on koguduste ühine tegevus, et hea sõnum Kristusest jõuaks kõikide inimesteni koos Püha Vaimu väe ja armastusega. Selleks on väga oluline, et kogudus astuks välja oma tavapärasest ja turvalisest keskkonnast, et kohtuda inimestega seal, kus nad igapäevaselt elavad ja töötavad. Selle teostumiseks annavad kirikupäevad ettevalmistuse, mille märksõnad on: visiooni loomine, üheskoos palvetamine, näitlike töövahendite jagamine, julgustus oma annete loovaks rakendamiseks.

SARNASE ÜHISTEGEVUSE vajadust on põhjendanud Soome evangelist ja Luteri Kiriku pastor Kalevi Lehtinen järgmiselt: „Euroopas on toimunud kristlike väärtuste ümberkujunemine materialismi suunas. Jumalat küll usutakse, aga mitte nii, nagu kirik õpetab.” Üldjoones toob Lehtinen esile konkreetsed teemad, mille osas on vaja muutusi: „Inimesed elavad ilma Jumalata. Valitsevad eluarusaamad on materialism, ilmlikustumine ja enesekesksus. Levib pessimism ja hirm. (Eriti täna on maailmas hirm sõja puhkemise tõttu.) Puuduvad väärtushinnangud. Puuduvad teadmised usust Jumalasse. Kirikutes liikmete arv üldiselt väheneb, kogudustel puudub visioon uuenemiseks. Ja kokkuvõtteks on väga tähtis tuua esile, et Jeesus on andnud kirikule ülesande. See on kohustus igale usklikule, sest Jeesuse poolt sooritatud lunastus ja hingevabadus kuulub kõikidele inimestele. Igal inimesel on õigus tulla Jumala juurde ja saada osa õnnistusest.” Kirikupäevade märksõnad on:

KRISTLASTE KASVAMINE. Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Mt 18:18 See on kutse kristlastele kasvamiseks. Ettevalmistavate koolitustega saavad vabatahtlikud õppuse vaimulikuks tööks, teadmisi praktiseerides nad kogevad, et Jumal kasutab neid oma tööriistadena. See julgustab lootma Jumala vägevale abile igas eluvaldkonnas.

VALMINUD PÕLLUD. Jeesus juhtis juba oma jüngrite tähelepanu käesolevale ajahetkele… Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!… Jh 4:35-38 Põhinägemus koguduse misjonitöö teostamisel on valminud põllud! Valminud saak korjatakse kokku, toores jääb kasvama. Meie ülesanne pole vaidlemine kangekaelsetega, vaid aidata soovijaid Kristuse juurde.

HINGEÕNNISTUS. Jeesuse nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast… Lk 24:46-48 Kirikupäevade eesmärk ei ole ainult aktiveerida passiivseid koguduseliikmeid, vaid kutsuda inimesi pimedusest valgusesse, surmast ellu, hukatusest päästmisele. Äratundmisele, et meie seesmised igatsused täituvad Jumalas.

JÄTKUV UUENEMINE. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka… Ap 2:41-47 Kirikupäevade olemus pole projekt, vaid protsess. Projekt on peagi ammendatud, protsess kestab ja see jätkub. Ühises osaduses ja koostöös tekkinud kogemused peaksid julgustama koguduste jaoks oma arengu visiooni täiendama, et olla loov ja leidlik Jumala armastuse jagamiseks. See on jätkuv uuenemine usus ja teenimises. Kui hästi me selle ülesandega toime tuleme, näitab aeg, kuid on selge, et sellest sõltub kogukonda liitev usk, lootus ja armastus.

Vaata lisa:

Misjonikeskuse Facebooki leht

Lisa kommentaar