31. mai on Maarja külaskäigu päev

31. mai on Maarja külaskäigu päev

Maarja külaskäigupäev Raphaeli nägemuses (circa 1517)

31. mail on kirikukalendri järgi Neitsi Maarja külaskäigu päev. 

Luuka evangeeliumis (Lk 1:39–56) kirjeldatakse, kuidas Jeesus-last ootav Maarja külastas oma sugulast Eliisabetti, kes omakorda kandis südame all oma tõotuste last, tulevast Ristija Johannest.

uukas ütleb: «Sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus.» See lapse liigutus liigutas ema Eliisa­betti sedavõrd, et ta kuulutas Püha Vaimu mõjul valju häälega: «Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!»

 See rõõm kandus üle Maarjale ja liigutatult hakkas ta Jumalat kiitma: «Mu hing ülistab Issandat…»

Maarja külaskäigupäev on üks lüli suuremast pühadeketist, millega kirik meenutab ja kuulutab Jeesuse lihakssaamist ja sündimist, tema ootamist ja tema tulekuga toodud rõõmu. See maarjapäev aga toob esile muidki teemasid.

Võiksime näiteks mõtelda veel ema ihus olevatele lastele. Me ei saa alahinnata nende isiksust, nende soove ja tundeid. Ka lapse usku ja selle sündimist. Eliisabeti näite varal võiks öelda, et lapse kristlik kasvatus algab juba enne ilmaletulekut.

Vahel on tekitanud inimestes segadust kõne all oleva maarjapäeva nimi ja aeg. Siin on küsimus heinamaarjapäevas ja selle nihutamises. Tänapäeval on paljud kirikud paigutanud selle maarjapäeva 31. maile.

Pühad on pandud Piibli sündmuste järjestusse: Maarja külaskäik Eliisabeti juurde toimus enne Ristija Johannese sündi. Nii tähistatakse ka külaskäigupäeva enne jaanipäeva.

Rahvakalendrile iseloomulikku nime on teise kuusse nihutatud päeva puhul natuke kentsakas kasutada. Pigem võiks rahvakalendri nimede stiilis nimetada Maarja külaskäigupäeva lehekuu järgi «lehemaarjapäevaks».

Nimest olulisem on siiski sündmus ise. Võtkem aega sellele mõtelda ja koos Maarjaga rõõmustada.

Allikas: Peeter Paenurm „Ülistushüpe ema kõhus“, Eesti Kirik 01.06.2006

Ma palvetame: Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Loe lisaks:

Meeldib 2