Paavst emeritus Benedictus XVI meenutades ja mälestades

Paavst emeritus Benedictus XVI meenutades ja mälestades

Paavst Benedictus XVI (Foto: Katoliku Kirik Eestis)

Paavst emeritus Benedictus XVI meenutades ja mälestades

Ajaliku aasta viimasel päeval, 31. detsembril 2022 astus uude ajatusse ja igavesse ellu emeriitpaavst Benedictus XVI. Paavst Benedictus XVI jääb oma valitsemisajaga aastatel 2005-2013 kristlaskonnale meelde kui hea teoloog, puhta ja traditsioonilise katoliikliku usu ning õpetuse kaitsja. Rooma-katoliku kirikut juhtides püüdis ta astuda samme oikumeenilise avatuse suunas, juhindudes Vatikani II kirikukogu poolt antud suunast, jäädes järgima senist vaoshoitud liini. Ta tõdes, et ühtsusele kirikute vahel on veel rida takistusi, mis tuleb ületada.

Aastal 2013 tegi Benedictus XVI ajalooliselt julge sammu, kui otsustas siirduda tervise halvenedes ja jõuvarude vähenedes emerituuri, andes kiriku juhtimise edasi oma järeltulijale apostel Peetruse troonil. Seda sammu kritiseeriti ja selle üle spekuleeriti, kuid seda sammu astudes näitas Benedictus XVI, et ka paavsti toolil istub lihast ja luust inimene, kes on asendatav. Tema sõnum oli, et keegi meist ei ole igavesed, vaid elame Jumala armu ja halastuse all seni, kuniks meile jõudu, tervist ja elu antakse. 

Issand Kristus kutsus oma sulase enese rahusse, et kinkida talle elukroon oma Kuningriigis. Soovin kõigile usuvendadele ja -õdedele katoliku kirikus, samuti Eesti katoliiklaste juhile heale vennale piiskop Philippe Jourdanile südamest kaastunnet. Jagan kõigi katoliiklaste tänu ja rõõmu Issandas, selle eest, et emeriitpaavst Benedictus XVI on võinud astuda oma Issanda rahusse ja võtta vastu igavene rõõm igavesest Valgusest Jumala Poja Kuningriigis.

Vaga Siimeon lausub jõululast Jeesust nähes: „Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” (Lk 2:29-32)

Õnnistust ja rahu soovides

+Urmas Viilma

EELK peapiiskop
Eesti Kirikute Nõukogu president

Lisa kommentaar