Piibliõppe abimaterjal on nüüd saadaval ka eestikeelsena

Piibliõppe abimaterjal on nüüd saadaval ka eestikeelsena

Bible toolbox on Soome luterliku evangeeliumiühenduse (SLEY) koostatud lehekülg, mille eestikeelne materjal on saadaval aadressil https://www.bibletoolbox.net/et

„”Tööriistakastist” on leida vastuseid elu suurtele küsimustele ja piibliõpetust, mis on SLEY pastorite ja teiste teoloogide poolt kirjutatud ja kohalikke vabatahtlikke poolt tõlgitud,“ tutvustas Piibli uurimise abimaterjali Soome misjonär, EELK Misjonikeskuse koolituste koordinaator Liisa Rossi. Lehekülg ise on tema selgitusel olnud olemas juba mitu aastat, kuid hiljuti on sellele lisatud mitu uut Piibli raamatute kommentaari, mis on tõlgitud Urmas Orase poolt: Teine kiri korintlastele, Kiri galaatlastele, Kiri filiplastele.

Elu suurte küsimuste ja piibliõpetuse lisaks on Bible toolboxis ka juhiseid Katekismuse ja teiste Usutunnistuskirjade lugemiseks ning evangeelse äratusliikumise algataja F.G. Hedbergi raamat ”Usuõpetus õndsuseks”, mis seletab põhjalikult Efesose kirja esimest peatükki (samuti Urmas Orase tõlgitud).

Lehekülg Bible Toolboxi valikmenüüs leidub vastuseid elu suurtele küsimustele, aina täienevaid piibliõppe ning luterliku kiriku õpetust avavaid materjale – Katekismus ja Usutunnistuskirjad. Pidevalt täieneva eestikeelse lehekülje materjale tõlgivad kristlastest vabatahtlikud.

Meeldib 3

Lisa kommentaar