Pühalaulu Kooli eestvedaja Eerik Jõks: „Tulge kaasa ja laulame Issandale uue laulu!“

Pühalaulu Kooli eestvedaja Eerik Jõks (Foto: Pühalaulu Veebikodu psalmus.eu)

Pühalaulu Kool alustab uut õppeaastat juba homme, 15. septembril. Kokkusaamised on jätkuvalt Tallinna Toompea-Kaarli kirikus. Kõik emakeelse kirikulaulu huvilised on oodatud!

Kirikumuusik ja muusikateadlane Eerik Jõks, kes on võtnud südameasjaks keskaegse ladinakeelne ühehäälse kirikulaulu rakendamise emakeelse kirikulaulu teenistusse, soovitab sissejuhatuseks õppeaastale lugeda enda artikleid “Apoloogia emakeelepärasele psalmilaulule ja raamatule “Eesti laulupsalter” (Meie Kirik 10.09.2022)” ja “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes” (Kirik ja Teoloogia 05.08.2022). Samuti saab täna, 14. septembril kell 22.00 kuulata Raadio 7 või Pereraadio eetrist saadet “Mõttekoda”, milles on juttu pühalaulust ja Pühalaulu koolist.

Emakeelse psalmilaulu kiituseks ja enda koostatud „Eesti laulupsaltri“ tutvustuseks on kirjutanud Eerik Jõks järgmist: „Iga vaimulik olem vajab selget juurte tunnetamist, et mitte närbuda. Lääne kirikulaulu juured on ühehäälses ladina kirikulaulus. Maarjamaa keeles laulva rahva jaoks on emakeelne psalmilaul ja «Eesti laulupsalter» ukseks kirikulaulu juurte juurde. See loob võimaluse vabaneda muusikalise voogamise agressiivsest diktaadist – sa ei pea võistlema ilmalike repertuaaride meelelisusega, sa ei pea enam kellelgi religioosset ekstaasi simuleerima. Sa oled oma häälega üksi Jumala ees ja laulad Tema Sõnu. Kui meel on piisavalt alandlik ja Jumal lubab, siis tulevad need sõnad sulle sammukese vastu ja hakkavad «laulma» sind. Kõigepealt uurid sina Jumala Sõna, aga siis hakkab Jumala Sõna uurima sind ja sulle jagama midagi sellist, mida sa varem uneski ei ole näinud.“ Kõike seda saab kogeda Pühalaulu koolis juba alates 15. septembrist, mil ajakava on järgmine:

17.00 Kogunemine Kaarli kiriku keldris (sissepääs Vabaduse väljaku poolt.)

17.30 Pühalaulu Kool Kaarli kiriku keldris

19.00 Vesper kirikus. (ainult Vesprile  tulijatel palutakse kohal olla 18.50 käärkambri ukse juures)

20.00 Koosviibimine keldris

Lisainfo: eerik.joks@eamt.ee


Pühalaulu Kool alustab uut õppeaastat juba homme, 15. septembril. Kokkusaamised on Tallinna Toompea-Kaarli kirikus. Kõik emakeelse kirikulaulu huvilised on oodatud!

Kirikumuusik ja muusikateadlane Eerik Jõks, kes on võtnud südameasjaks keskaegse ladinakeelne ühehäälse kirikulaulu rakendamise emakeelse kirikulaulu teenistusse, soovitab sissejuhatuseks õppeaastale lugeda enda artikleid “Apoloogia emakeelepärasele psalmilaulule ja raamatule “Eesti laulupsalter”” ja “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”. Samuti saab täna, 14 septembril kell 22.00 kuulata Raadio 7 või Pereraadio eetrist saadet “Mõttekoda”, milles on juttu pühalaulust ja Pühalaulu koolist.

Emakeelse psalmilaulu kiituseks ja enda koostatud „Eesti laulupsaltri“ tutvustuseks on kirjutanud Eerik Jõks järgmist: „Iga vaimulik olem vajab selget juurte tunnetamist, et mitte närbuda. Lääne kirikulaulu juured on ühehäälses ladina kirikulaulus. Maarjamaa keeles laulva rahva jaoks on emakeelne psalmilaul ja «Eesti laulupsalter» ukseks kirikulaulu juurte juurde. See loob võimaluse vabaneda muusikalise voogamise agressiivsest diktaadist – sa ei pea võistlema ilmalike repertuaaride meelelisusega, sa ei pea enam kellelgi religioosset ekstaasi simuleerima. Sa oled oma häälega üksi Jumala ees ja laulad Tema Sõnu. Kui meel on piisavalt alandlik ja Jumal lubab, siis tulevad need sõnad sulle sammukese vastu ja hakkavad «laulma» sind. Kõigepealt uurid sina Jumala Sõna, aga siis hakkab Jumala Sõna uurima sind ja sulle jagama midagi sellist, mida sa varem uneski ei ole näinud.“ Kõike seda saab kogeda Pühalaulu koolis juba alates 15. septembrist, mil ajakava on järgmine:

17.00 Kogunemine Kaarli kiriku keldris (sissepääs Vabaduse väljaku poolt.)

17.30 Pühalaulu Kool Kaarli kiriku keldris

19.00 Vesper kirikus. (ainult Vesprile  tulijatel palutakse kohal olla 18.50 käärkambri ukse juures)

20.00 Koosviibimine keldris

Lisainfo: eerik.joks@eamt.ee


Lisa kommentaar