Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Timo Švedko (Foto: Kätlin Liimets, Eesti Kirik)

Paastuaja 3. pühapäev Oculi. Tänase pühapäeva teema on: Jeesus – kurjuse võimu võitja. Palvesõna ütleb Tartu Maarja koguduse õpetaja Timo Švedko.

Ef 5:1-11. Tänasest kirjakohast loeme, mis tuleb meie ellu koos Jeesusega. Varem ei hoolinud me Jumala pühadusest, nüüd on Issand meile tähtsaim eeskuju. Varem olid olulised pigem materiaalsed väärtused, uues elus Kristusega on meile eeskujuks armastus, mille eeskujuks on Jumala ohver. Varem käisime vaimulikus pimeduses, nüüd võime käia Jumala valguses. Valguses elamine tähendab näha Jumala ohvri armastuse sisu ning selle väärtust inimeste ülesehitamiseks. Selleks, et suhted saaksid üles ehitatud, peame elama oma elu kõlbeliselt. Ka meie kiriku piiskop Joel Luhamets on selle kirjakoha seletamisel rõhutanud, et eriti oluline on jätta maha ahnus, hoorus ja kõlvatud sõnad. Need on ligimesearmastuse olulisemad põhitõed.

Selleks, et oskaksime ligimest armastada, peame jätma maha igasuguse ahnitsemise. Materiaalsed väärtused ei tohiks inimese üle valitseda. Kas oleme selles valdkonnas tõeliselt vabad või orjastatud? Meile sisendatakse televisiooni ja interneti vahendusel, et edu tunnuseks on materiaalne heaolu. Jääb mulje, justkui elu eesmärk ongi vara ja raha, investeeringud, finantsvabadus. Kas tõesti? Rikkus ei ole iseenesest hea ega halb, aga see on vajalik millegi olulisema jaoks. Varandus on selleks, et taotleda tõelisi elu eesmärke, mis on seotud igavesega. Jumal annab meile vara, et võiksime inimesi aidata ning tuua nendeni Kristuse päästesõnum. Meil on annid, millega saame teisi teenida, aga need ei tohi meid orjastada. Raha abil teenigem ligimest. Jeesus hoiatas: Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!

Veel õpetab Jumala sõna meile, et seksuaalelu on abielusisene asi. Kui elatakse kõlbeliselt, ollakse võimeline tõeliselt armastama. Himude orjamine teeb tõelise ligimest teeniva armastuse võimatuks. Nii lõhub saatan inimsuhteid ning kaob järkjärgult tõeline armastus. Üks põhjus armastuse kadumisele on hoorus, mis on kõik väljaspool abielu toimuvad seksuaalvahekorrad. Mis Jumala loomisplaani kohaselt pidi olema abielusisene asi, on praegusel ajal kahjuks muutunud suureks vabaduseks. Abielu lammutamisega lõhutakse paratamatult ka inimsuhteid.

Lisaks eelnevale suunab Paulus meid jälgima oma sõnu. Kuidas me oma suud kasutame, mida ja kuidas kõneleme? Meie kõne peaks olema suhteid ülesehitav, mitte isekas ja lammutav. Kirikus me räägime armastusest, aga kuidas see väljendub meie kõnes? Paraku oskame suuga teineteistele palju haiget teha, isekuses ütleme tihti kibedaid sõnu. Kui haavame teineteist sõnadega, ei ole meis armastust. Paulus ütleb, et riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu.

Käigem siis tänus nagu valguse lapsed. Jumal ise on valgus ning meiegi peaksime käima nagu oma Taevase Isa lapsed. Valgust näeme Issandas Jeesuses, kelles on Jumala suurim and, ainus lootus ning pääste. Palugem siis, et inimesed taipaksid seda olulisimat vaimulikku tõde. Kui käime Kristuse valguses, siis näeme, mida on kaasinimese armastamiseks vaja. Varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed. Käigem nagu valguse lapsed ning taotlegem elus armastust ja igavesi väärtusi. Igavene on aga olemas ainult Kristuses Jeesuses.

Meie palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sinu Poja kannatuse ja surma läbi saame osa pääsemisest ja õndsusest. Me palume Sind, kingi meile avatud süda. Suuna meid mõistma Kristuse armastust ja kuulekust. Õpeta meid järgima Teda, kes Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lisa kommentaar