Tartu linna elanikud saavad Pastoraadis tasuta hingehoiuteenust

Tartu linna elanikud saavad Pastoraadis tasuta hingehoiuteenust

Projektiga tegeleb Hingehoiukeskuse koordinaator hingehoidja Raili Hollo (Foto: Siimon Haamer/Eesti Kirik)

Abivajajate jaoks tasuta hingehoiuteenust pakub Tartu Pastoraadis tegutsev hingehoiukeskus (Riia 22a) kuni 31. detsembrini 2022.

Pastoraadi ja selles tegutseva hingehoiukeskuse juhataja Siimon Haamer kommenteeris e-Kirikule, et nõudlus hingehoidjate järele on praegu jätkuvalt suur ning kinnitas, et hingehoiukeskuses saab inimene usaldusväärset abi, sest spetsialistid on omandanud hingehoiu alase kõrghariduse ja lisaks saanud ka piisava erialase kogemuse. Käimasolev projekt on tänuväärne, sest teeb kõigile abivajajaile teenuse kättesaadavaks, kuid samas võimaldab spetsialistile tasuda tema vastutusrikka töö eest.  

Teenus kutsuti ellu koostöös Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga projekti „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022“ raames. Aasta lõpuni saab keskus pakkuda igas kuus kuni 100 tundi hingehoiuteenust. Inimene saab valida, kelle jutule kümnest hingehoidjast ta soovib minna.  

Hingehoidja jutule saavad registreerida Tartu linna elanikud. Registreerimine toimub aadressil hingehoid@hingehoid.ee või telefoni teel numbril 745 7054. Rohkem infot: https://hingehoid.ee/hingehoiukeskus.

Tartu teoloogia akadeemia on alates 1993. aastast koolitanud hingehoidjaid ja loonud tervet Eestit katva hingehoidjate võrgustiku. Praegu pakub Eestis ainukesena hingehoiualast haridust nii rakenduskõrghariduse kui magistri tasemel EELK Usuteaduse Instituut, millega Tartu teoloogia akadeemia 2013. aastal liitus.

Projektiga tegeleb hingehoiukeskuse koordinaator hingehoidja Raili Hollo.

Lisa kommentaar