Vaimulik vastab: kas leeritamata inimene saab olla ristivanem?

Vaimulik vastab: kas leeritamata inimene saab olla ristivanem?

EELK kodulehe eelk.ee kaudu on juba mõnda aega võimalik esitada vaimulikule oma küsimus kiriku ja usu kohta. Luterliku kiriku kodulehe rubriigis “Küsi vaimulikult” saab lugeda vastuseid seni esitatud küsimustele. Vastas EELK vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Teemadering: kiriklikud talitused, usk ja elu, Piibel ja teoloogia, tavad, jumalateenistus, moraaliküsimused, eri kirikud ja regioonid, kirik ja kogudus.

Küsimuse esitamiseks tuleb kodulehel täita vastav vorm. Küsija andmeid kodulehel avaldatud vastuse juures ei kuvata.

Jagame meie kodulehe kaudu enim esitatud küsimusi ja vastuseid ka e-Kirikus.


Ristmistalitus (Foto: Regina Hansen)

Mure on selles,et mind paluti ristivanemaks, kuid olen vaid ristitud. Kas leeritamata inimene saab olla ristivanem?  

Ei, leeritamata inimene ristivanemaks olla ei saa. Ristivanema peamine ülesanne on aidata oma ristilast kristlikus usus kasvatada ja õpetada, ning leeris käimine – see tähendab leeriõpetusest osa saamine – on sel puhul hädavajalikuks eelduseks, kuna ainult omaenda usus ja kiriku õpetuses teadlik inimene saab seda usku ja õpetust kellelegi teisele, näiteks oma ristilapsele, edasi anda.

Kui Teil on tõsine soov elada ise kristlasena ning aidata selles ka last, kelle ristivanemaks Teid on palutud, siis on kõige parem võtta ühendust endale sobiva (soovitavalt kodupaigale lähima) kogudusega ning uurida sealt, millised võimalused oleks osaleda lähemal ajal leerikursusel. Tavaliselt on sellised võimalused täiesti olemas, kõige tähtsam on inimese enda siiras soov ja valmisolek.

Enn Auksmann
06.06.2016

Lisa kommentaar