Videojutlus 9. pühapäeval pärast nelipüha

Videojutlus 9. pühapäeval pärast nelipüha

Õp Enn Auksmanni videojutlus tänaseks pühapäevaks

Issand Jeesus ütleb: “Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!

Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.” (Matteuse 7:13-14)

9. pühapäev pärast nelipüha meenutab meile, et elus tuleb paratamatult teha valikuid ning kõike korraga ei saa. Ei saa teenida baale ja Jumalat, käia korraga laia ja kitsast teed. Jumal tahab, et inimene valiks elu. Kristlasel tuleb elus võidelda, et eraldada tõde valest ja õige väärast. Jumala tundmine ja Tema tahte taotlemine juhivad meid tõe juurde.

Me palvetame: Jumal, Sina juhid maailma kulgu. Hoia meist eemal kõik, mis meile kahju teeb, ja õpeta meid taotlema seda, mis on kasuks meie elule. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Meeldib 1

Lisa kommentaar