Eesti Kirik 22.11.2023

Eesti Kirik 22.11.2023

Eesti Kirik 22.11.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 22. novembril Issanda aastal 2023

Kunstnik Seven-Erik Stambergi isikunäitust Tallinna Jaani kiriku galeriis tutvustab näituse kuraator Erkki Juhandi: „Näitus kutsub taas leidma ja avastama vaimseid väärtusi õhtumaise kultuuri kõrgajastu sümbolite ja iidsete vöökirjade visuaalse kirjelduse kaudu“.

Soovin, et teadlikkus EELK missioonist ja visioonist  kasvaks, kirjutab juhtkirjas misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. Ta toonitab, et kirik elab ja töötab ajas muutuva maailma keskel ning otsib võimalust jagada päästvat sõnumit.

„Mida paremini mõistetakse kannatajat, seda vähem vastandatakse üht rahvast teisele ja seda selgemaks saab probleemi tuum – poliitiline ja religioosne äärmuslus,“ leiab kolumnist Urmas Nõmmik artiklis „Israel, Palestiina ja meie“.

28. novembril toimub EELK XXXI Kirikukogu 5. istungjärk, mille üheks päevakorrapunktiks on uute piiskoppide valimine. Eesti Kirik pöördus peapiiskopi poolt kirikukogule esitatud piiskopikandidaatide poole, et avada lugejatele nende vaateid.

Peapiiskop Urmas Viilma vastab õpetaja Veiko Vihuri kriitilistele küsimustele, mis seostuvad uute piiskoppide valimisega.  Kirikupea küsib kirikukogu liikmetelt toetushääli kõigile kolmele piiskopikandidaadile: praost assessor Anti Toplaanele, praost assessor Marko Tiitusele ja assessor õp dr Ove Sanderile.

Ülevaateartiklis piiskopkondadest ja piiskoppidest Eesti omariikluse esimestel kümnenditel märgib UI kirikuloo professor Priit Rohtmets, et arutelu nendel teemadel on viimase saja aasta jooksul olnud käänuline, aga kirik on piiskopiametiga aina rohkem harjunud.

Hingehoidja Kaidi Ojasoo kirjutab, et Iiobi raamatut Piiblis võiks tõlgendada kui õpetlikku teksti kannataja tasasest meelest, mis ilmneb eriti ilmekalt raamjutustuses, kus Iiob tunnistab enda võrreldamatust Jumalaga ning alistub Jumala tahtele.

Inglismaa kiriku- ja usuelu vaatleb kirikuõpetaja pilguga Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja, kes on hetkel külalisteadur Cambridge´i ülikooli usuteaduskonnas.

Lehejutluse peab Tartu ülikooli-jaani koguduse abiõpetaja Naatan Haamer, kes kutsub üles mitte jääma kinni tegude külge.

Lisa kommentaar