Kiriklik noorsootöö EELK-s

Kiriklik noorsootöö EELK-s

Pühapäevakooli tund Põlvas

EELK piiskoplik nõukogu kiitis 17. oktoobril 2023 heaks dokumendi „Kiriklik noorsootöö EELK-s. Noorsootöö määratlus, teoloogilised alused ja ülesanded. „Lapsed ja noored koguduse osaduses““. 

E-Kiriku toimetus pöördus assessor Katrin-Helena Melderi poole palvega meie lugejate jaoks lühidalt selgitada, kellele ja miks seda dokumenti on vaja ning mis on seal peamine, mida sealt tähele peaks panema.

Katrin-Helena Melder: Esmalt oli dokumendi koostamise aluseks EELK arengustrateegia 2019-2028 laste- ja noortetöö valdkonna 1. alaeesmärk „Kirikliku laste- ja noorsootöö teoloogilised alused on välja töötatud“ täitmine. Vajalik on see eelkõige valdkonna praktilise töö organiseerimisel ja teostamisel. See on alusdokumendiks nii erialase kirjanduse ja õppematerjalide välja andmisel kui ka laste- ja noortetöö tegijate koolitamisel.

Soovitan kindlasti kogudustes võtta see dokument ja üheskoos lahti mõtestada näiteks vaimuliku, pühapäevakoolilaste vanemate ja õpetajatega, aga ka teiste koguduste töötegijatega, analüüsimaks ja korrastamaks kirikliku noorsootöö identiteeti ning nägemaks lapsi ja noori terviklikult koguduse kontekstis.

Tähelepanu soovitan pöörata noorsootöö piibellikele alustele (lugeda seal esitatud piiblitekste) ning mõelda kirikliku noorsootöö neljale põhiülesandele:

  1. misjon ja kuulutus: lapsed ja noored kutsutakse ja liidetakse Kristuse ihu osadusse;
  2. õpetus ja kasvatus: lapsed ja noored juhatatakse koguduse ellu, jumalateenistuse ja armulaua juurde;
  3. diakoonia: laste ja noorte heaolu parandatakse ja toetatakse; 
  4. koguduse osaduse loomine ja hoidmine: armuvahendeid jagatakse võrdselt kõikidele.

Mõelda tuleks ka kindlasti sellele, kuidas saame oma kogudustes neid ülesandeid üheskoos täita.


Vaata ka:

Lisa kommentaar