Kirikuleht uuris, milline on erakondade valmidus teha kirikute ja kristlastega koostööd

Kirikuleht uuris, milline on erakondade valmidus teha kirikute ja kristlastega koostööd

Juuru kirik keset küla (EELK arhiiv)

Riigikogu valimiste eel soovis ajaleht Eesti Kirik saada aimu, millised on parlamenti pürgivate parteide seisukohad suhetes kirikute ja kristlastega. Leht pöördus üheksa kandideeriva erakonna poole nelja küsimusega.

1. Millised on riigi ja kirikute ühishuvid ja võimalikud tegevusvaldkonnad, kus Eesti elanike heaks koostööd teha, teie erakonna vaates?

2. Eesti Kirikute Nõukogu tegi erakondadele ettepanekud 2023. aasta valimisteks (http://www.ekn.ee/inc.uudis.php?id=648). Milliseid ettepanekuid neist on jõudnud teie programmi ja olete valmis toetama?

3. EKNi sotsioloogiauuringus „Elust, usust ja usuelust 2020“ osalenutest oli 57% protsenti nõus või pigem nõus väitega, et maailma usundeid tutvustav usundiõpetus võiks Eesti koolides olla kohustuslik aine (http://www.ekn.ee/doc/uudised/EUU2020_esmased_tulemused.pdf). Milline on teie erakonna seisukoht?

4. Kas teie erakonnas on kristlasi koondav ühendus? Kui on, siis kui palju on liikmeid ja milles seisneb nende tegevus?

Üheksast erakonnast sai toimetus kontakti kaheksaga. Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga ei õnnestunud ühendust saada. Vastasid seitse erakonda.

Loe lähemalt:

Lisa kommentaar