Kristuse ristimise püha kannab kosmilist tähendust

Kristuse ristimise püha kannab kosmilist tähendust

Kreeka keeles kutsutakse Issanda ristimise püha  ilmumiseks ja ka theofaania’ksehk Jumala ilmumiseks.

Kristuse ristimise püha kandev teema on Kolmainu Jumala ilmumine. Kui Jeesus oli Jordani jões ristitud, avanesid taevad ja Jumala Vaim laskus otsekui tuvi tema peale – ning hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!“ (Mt 3:16–17) Taevast kostnud sõnad kinnitasid Jeesuse pojaseisust.

Samal ajal tähistab Issanda ristimise püha Kristuse maapealse kuulutustöö algust, millega ta tuli maailma valgustama (Mt 3:16-17). Jordanipüha Liturgial laulame:  „Oh Kristus Jumal, kes Sa oled ilmunud maailma valgustama, au olgu Sulle!“

Miks ristiti Kristust, kes oli patuta? Kristus, olles tõeline Jumal, võttis endale inimese kuju, et saada tõeliseks inimeseks, et saada osa meie elust, et saada kiusatud nagu meiegi, selleks, et ka meie saaksime osa tema elust. Kristuse ristimisse oli kaasatud kogu loodu, et inimene koos sellega saaks vaimseks, rikkumatuks ja pühaks.