Neljapäeval toimus Tallinna praostkonna sügisene sinod

Neljapäeval toimus Tallinna praostkonna sügisene sinod

Praost Jaak Aus kõnelemas (Foto: Urmas Viilma)

Tallinna praostkonna sügisene sinod toimus neljapäeval Tallinna Toompea Kaarli koguduse majas.

Sinodi koosolekule eelnes jumalateenistus Tallinna Kaarli kirikus, millel kõne pidas Rootsi-Mihkli koguduse abiõpetaja Tõnis Kark ja armulaua pühitses Kaarli koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal.

Sinodi kooosolekut juhatas esimest korda oma ametiajal praostina Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus. Oma ettekande poole aasta tegevuse kohta oli praost Jaak Aus saatnud eelnevalt sinodi saadikutele tutvumiseks ja süvenemiseks videosalvestusena. Tänu sellele hoiti sinodi aega kokku ja praost vastas vaid küsimustele.

Toimus ka 2024. aasta eelarve arutelu koos praostkonnakassa maksu aruteluga. Sel teemal pidas ettekande praostkonna nõukogu liige Meelis Pirn. Samuti toimus Tallinna praostkonna vaimulike esindaja ja asendusliikme valmine kirikukogusse emerituuri siirdunud õpetaja Arne Hiobi asemele. Kirikukogu saadikuks valiti Tallinna Piiskopliku Tallinna Piiskoplik Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ja asendusliikmeks Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson.

Peapiiskop Urmas Viilma sõnavõtt keskendus eelseisva kirikukogu istungjärgule, kus ta kavatseb esitada eelnõu emerituuri siirdunud ja siirduvate piiskoppide asemele uute piiskoppide valimiseks.

Ettekande koguduste valmisolekust/valmistumisest kriisiolukordadeks pidas Päästeameti elanikkonnakaitse nõunik Jako Vernik. Sellest, kuidas ja mil viisil on kriisideks ettevalmistunud kõneles Rootsi-Mihkli koguduse abiõpetaja Tõnis Kark.

Praost Jaak Ausi plaan on jätkata Tallinnas kahe sinodi korraldamise tava, et luua võimalus sagedamateks kohtumisteks ning teemkohasteks aruteludeks ka tulevikus.


Vaata ka:

Lisa kommentaar