Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Anti Toplaan (Foto: Toomas Nigola)

Apostlite pühapäev. Tänase pühapäeva teema on Issanda teenistuses. Palvesõna ütleb Saarte praost assessor Anti Toplaan.

“Apostlite pühapäeva teemaks on «Issanda teenistuses» . Nädala juhtsalmiks on Pauluse sõnad: „Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.“ Ef 2:19

On tõsi, et elame tänapäeval erinevate maailmavaadete ja arvamuste keskkonnas. Võib nõustuda nendega, kes tõdevad, et sellega tuleb arvestada ka mõeldes sellele, kuidas hetkel elav kristlaste põlvkond evangeeliumi edasi annab. Samas ei saa nõustuda arvamusega, et kui me ei taha getokirikut, saab see sündida vaid dialoogis teiste maailmavaadete ja usunditega – muidu jääb evangeelium vaid ühe ringi siseasjaks ega jõua paljude võimalike kuulajateni.

Usk on teatud mõttes nagu keel. Kui sa ei ela selle keele keskkonnas ja õpi seda kasutama, on see sinu jaoks suletud maailm. Kui tahame teist kultuuri tundma õppida või enda oma teistele edasi anda, siis peame kas ise nende keelt õppima või äratama huvi enda keele mõistmise vastu. Teiste keelte ja usundite tundmaõppimine on võimalik vaid juhul, kui meil on olemas oma keel, millest me ei ole valmis loobuma pelgalt seetõttu, et teised tunduvad huvitavamad või saab nende najal elus peremini edasi. Kui loobume oma keele rääkimisest ja ei anna seda edasi oma lastele, katkeb kultuuriline ja rahvuslik järjepidevus. Keegi võib ju arvata, et mis tähtsust omab rahvus või kultuur, peaasi et mul endal või minu lastel läheks elus hästi.

Samal põhjusel on jätnud paljud vanemad oma lastele edasi andmata usulist keeleoskust loomuliku osana elust, kuna miski muu on tundunud sellest olulisem. Mõneks ajaks võivad jääda veel mõned välised tavad, kuid nende sisu ja tähendust järgmine põlvkond enam ei mõista ja nende äripäeva see ei mõjuta. Kui sa oma aiamaad kevadel ja suvel ei hari, umbrohtu ei kitku ja taimi ei kasta, siis ei ole ju põhjust ka suuremat saaki sügisel oodata.

Dialoog ümbritseva keskkonnaga on oluline, kuid kas me ei lähe isegi liiga kergelt suheldes teist keelt kõneleva inimesega üle tema keelele, andmata talle võimalust kuulata ja suhelda meie enda emakeeles?

Üks tänase pühapäeva Vana Testamendi tekst (Hs 2:1–8) kõneleb prohvet Hesekieli läkitamisest, mille juures on märkimisväärne, et prohvet peab kuulutama Issanda sõna ustavalt ka siis, kui seda kuulda ei võeta või ollakse sellele koguni vastu. Alguses tsiteeritud juhtsalm pärineb apostel Pauluse julgustavatest sõnadest, millega ta kinnitab seni Jumalast võõrdunud olnute kuuluvust Kristuse lunastatute hulka, rõhutades samas, et pühade kaaskodanikena ja Jumala kodakondsetena saame me olla rajatud “apostlite ja prohvetite alusele” ning nende kui Jumala eluhoone, Tema kui elava templi “nurgakiviks” on Kristus Jeesus ise.

Meid ei pea olema palju ega pea ka alati silma paistma, nii nagu soola toidus, kuid seda peab olema tunda siis, kui on aeg toitu maitsta, kuna ilma soolata on see maitsetu.”

Palve: Kõigeväeline Jumal, Sina oled rajanud oma Kiriku apostlite tunnistusele ja õpetusele. Juhi meid oma käega, et me ei laseks kurjuse vägedel end eksitada, vaid püsiksime Sinu tões. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Täna, 09.07 Saaremaal Püha kirikus peetud jutluse tekst on avaldatud praost Anti Toplaane Facebooki lehel.

Vaata ka:

Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmanni videomõtisklus apostlite pühapäevaks

Lisa kommentaar