Tuhkapäevaga algab suur paastuaeg

Tuhkapäevaga algab suur paastuaeg

Võru praostkonna vikaarõpetaja Jaak Pärnamägi tuharistiga

40 ülestõusmispühadele eelnevat päeva (välja arvatud pühapäevad, mis alati on Kristuse ülestõusmise rõõmu märgid) tuntakse kirikus nn suure paastuajana. Ülestõusmispühadele eelnev paastuaeg (suur paast) algab tuhkapäevaga, mis on alati kolmapäev ja tänavu langeb 22. veebruarile (ülestõusmispüha on 9. aprillil).

Kui tuhkapäeva teenistusel tehakse pihilise laubale tuhaga rist, meenutatakse meile pühakirja tõde: Issand tõstab tähtsusetu põrmust, tema ülendab viletsa tuhaasemelt (1Sm 2:8). Tuhk sümboliseerib patukahetsust (näiteks Jn 3,6; Tn 9,3): inimlikust hiilgusest ei jää midagi järele – elame kaduvas maailmas. See on kurb, kuna inimene igatseb midagi püsivat, otsib igavikku. Sellele igatsusele on vastus olemas, aga me ei saa seda vastu võtta, kuna inimese rikutud loomus hoiab kõvasti kinni kaduvast.

40-päevane paastuaeg on teekond koos Jeesusega. Sellel tavapärasest tõsisemal ja järelemõtlikumal ajal saame kaasa teha tema armastuse ohvritee, oma rõõmudest inimkonna päästmiseks loobumise tee. Kristlasedki on sel teel kutsutud vähem tähelepanu pöörama sellele, mida nad ise tahavad ning püüdma enam taibata seda, mida ootab neilt Jumal ning mida vajavad ligimesed.

Sageli küsitakse, millistest toitudest paastuajal loobuma peab. Selles suhtes on eri kirikud kehtestanud erinevaid reegleid. Mõnel pool on kombeks loobuda liha- ja/või piimatoitudest, teisal piirduda ainult ühe tõsisema söögikorraga päevas. Võimalik on valida ka näiteks maiustustest, teleri- või arvutikasutamisest loobumise (või vähemalt nende kasutamise piiramise) või mõne muu paastureegli. Luterlik kirik siin kellelegi otseseid ettekirjutusi ei tee, igaüks on vaba leidma endale sobivat paastumisviisi. Vajadusel on loomulikult võimalik nõu küsida oma koguduse vaimuliku käest.

Tähtis on seegi, et paastumine ei oleks ainult loobumine millestki, vaid ka loobumine millekski – kokkuhoitud aega, raha või energiat tuleks kasutada usuelus süvenemise ja ligimeste teenimise otstarbel.

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sa kingid meile neljakümne paastupäeva näol aja pöördumiseks ja meeleparanduseks. Aita meid, et neid päevi pühitsedes võiksime usus kasvada ja Kristuse lunastustöö väge oma elus nähtavaks teha. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Vaata ka:

Meeldib 2

Lisa kommentaar