2024. aastal on fookuses Meie Isa palve

2024. aastal on fookuses Meie Isa palve

Eesti Kirikute Nõukogul on tavaks saanud igal aastal fookusesse võta mõni oluline teema. 2024. aastal on tähelepanu all Meie Isa palve.

28. märtsil toimub üle-eestiline Meie Isa palve kooslugemine, millel saab osaleda nii kogudustes kohapeal, kui ka veebiülekande vahendusel.

Teema-aasta puhul on ka e-Kirikus, nagu ka ajalehes Eesti Kirik, Pereraadios ja teistes kristlikes meediakanalites kavas Issanda õpetatud palvele ning sellega seonduvale tavapärasest enam tähelepanu pöörata.

Palvetagem

Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.


Vaata ka: