Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia pälvis õp Matthias Burghardt

Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia pälvis õp Matthias Burghardt

Keila Linnavolikogu otsustas määrata 3 000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2024. aastal EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardtile silmapaistva, südamliku ja sõbraliku Keila kogukonda ühendava tegevuse eest kogu elukaare ulatuses.

Volikogule vastava ettepaneku teinud kultuurikomisjon osutas, et 2023. aasta sügisel möödus viis aastat sellest, kui Arnd Matthias Burghardt seati ametisse Keila Miikaeli koguduse õpetajana. “Sellest on vaid viis aastat, kuid ta on selle ajaga täielikult sulandunud mitte ainult koguduse, vaid Keila linna ellu oluliselt ulatuslikumalt. Tema tegevus on kaugelt laiahaardelisem, kui koguduse karjaselt oodatakse. Tema vahetu suhtlemislaad ja siiras sõbralikkus muudab maailma paremaks kohaks,” on kirjas teda preemiale esitamises.

Õp Burghardti eestvedamisel on Keila Mihkli kiriku uksed olnud rahvale avatud ka väljaspool jumalateenistuste aegu ning kui vähegi võimalik, on ta varmas tutvustama kiriku ajalugu ja hoone väärtusi kõigile huvilistele. “Arnd Matthias Burghardti initsiatiivil algatatud Keila Kihelkonnapäevad rikastavad Keila linna kultuurielu. Isiklikult korraldab Matthias kihelkonnapäevade raames ajalookonverentsi, mis on oodatud akadeemiline sündmus. Matthiase ideena algatatud sügisene Kihelkonnalaat. Suurelt Matthiase panustamisel sai vahetatuks Keila kiriku 160-aasta vanune katusekate. Vaimulikuna käib ta regulaarselt tröösti pakkumas piirkonna sotsiaalvaldkonna asutustes. Arndt Matthias Burghardt on üks nendest inimestest, kes on valmis kriisiolukorras toetama abivajajaid hingeabiga,” tõdetakse Keila Linnavolikogule tehtud ettepanekus, mille volikogu oma 20. veebruari istungil ka heaks kiitis.

Õpetaja Arnd Matthias Burghardt on lisaks kogudusetööle ka Keila Kooli usuõpetuse ja filosoofia õpetaja.

Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia antakse koos Keila linna aukirjaga Keila linnapea Enno Felsi poolt laureaadile üle Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsert-aktusel, mis toimub 23. veebruaril 2024 Keila Kultuurikeskuses.


Vaata ka:

Meeldib 2