Ülestõusmisaja 4. pühapäev | Jubilate

Ülestõusmisaja 4. pühapäev | Jubilate

Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!

2Kr 5:17

Psalmi antifonist (Ps 66:1) saadud nimi Jubilate (“hõisake”) väljendab ülestõusmisaja iseloomu. Kirik pühitseb rõõmustades Issanda ülestõusmist ja võitu surma üle ning pöörab pilgu uuele elule taevas, kuhu Jeesus on läinud omadele eluaset valmistama. 

Kristlastel pole siin, kaduvas ilmas, jäädavat linna, vaid nad taotlevad tulevast (Hb 13:14). Jeesuse ülestõusmine on neile andnud juba nüüd uue loomuse. Kui Kristus tuleb tagasi, saavad nad tema kirgastatud ihu sarnaseks. Meil on palju, mille üle rõõmustada ja mida oodata!

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sa lunastasid selle maailma oma Poja Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi. Me täname ja ülistame Sind selle eest, et mingi pimedus ei suuda võita Tema ülestõusmise valgust ega mingi jõud saa teha tühiseks Tema võitu, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Vaata ka:

Meeldib 1