Posted in Kõneaine Silmaring statistika

Statistikaamet: usku peab omaks kolmandik Eestis elavatest inimestest

Statistikaameti 2021. aasta rahvaloenduse tulemustest selgus, et Eesti inimestest peab mõnda usku omaks hinnanguliselt 29%. See näitaja on püsinud muutumatuna viimase kolme rahvaloenduse jooksul. End usklikuks pidavate inimeste hulk on taas pisut kahanenud, kuid tähelepanuväärselt on usklikke enim (34%) kõrgharitud inimeste seas.

Posted in Silmaring statistika

Usundiõpet pakub Eestis umbes 70 kooli

Eesti Kiriku artiklist saab ülevaate selle kohta, kuidas on usundiõpetus koolides korraldatud ning milline on usu- ja usundiõpetuse põhimõtteline erinevus.

Posted in Silmaring statistika

Luterliku kiriku töötajatest on valdav enamik vaktsineeritud

Eesti Haigekassa avalike andmekogude põhjal selgub, et 18. novembri seisuga on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku töötajatest vaktsineeritud üle 90% ja pooled neist saanud ka täiendava vaktsiinidoosi.

Posted in statistika Uudis

Statistikaamet: rahvaloendus annab unikaalse pildi inimeste seotusest usuga

Sarnaselt viimaste rahva ja eluruumide loendustega küsitakse ka sel korral inimestelt, kas nad peavad omaks mõnda religiooni (usku). Vastajatel on võimalus valida loetelus esitatud uskkondade vahel või lisada endale sobiv.