Maarja külaskäigu päev

31. mai 2022

 Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil)
valge*
Ps 113:1–8   Sf 3:14–18 (Js 11:1–5)   Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7)   Lk 1:39–49(50–56)

Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)