Kaidi Ojasoo, Eesti Kirik 22.11.2023

Meelekindlus, julgus, uudishimu, avatus, siirus, haavatavus ja lõpuks ka alandlikkus, mida Iiob oma kannatustes eksponeeris, sai tema ja Jumala vahelise uue lepingu aluseks. Olla kannatustes alandlik ei tähenda, et me kiidame heaks kurja ja ülekohtu. Otse vastupidi. Kultiveerides kristlastena eneses neidsamu omadusi, mis on Iiobis, võime hakata märkama Jumala saadetud kingitusi.

Lisa kommentaar