Ove Sander, Eesti Kirik 15.11.2023

Loomulikult on hea, kui suudame arendada ja rakendada tööjuhendamist ja mentorlust, aga vajame ka kedagi sellist, kelle kohta võiks omaaegse ülempreestri isa Vladimiri sõdadega öelda, et „temal oli minu hingega asja“. See ei saa sündida kuidagi käsu korras, kuid kui me tunneme ise sügavat vajadust oma vaimuliku isa või ema ning vaimuliku juhendamise järele, siis Issand seda meile ka kingib.

Lisa kommentaar