Aivi Otsniku viljaka töö tunnustamine on ilus ja õiglane

Aivi Otsniku viljaka töö tunnustamine on ilus ja õiglane

EELK pikaajalise koorijuht ja kirikumuusika töö eestvedaja Aivi Otsnik saab EELK teeneteristi II järgu ordeni. Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu ei hoia koguduse Facebooki lehel oma heameelt tagasi: „Jaani kogudus rõõmustab lõpmata, et tänavu on nii kõrgel tasemel märgatud meie naiskoori dirigenti Aivi Otsnikku, kes on palju aastaid olnud Jaani kogudusega tihedalt seotud. Palju õnne!“

Aivi Otsnik (Foto: Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

Lehel osutatakse EELK teeneteristi statuudile: „Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) teeneterist antakse vaimulikule või ilmiktöötajale, kes on ustavalt ja eriti väljapaistvalt või pikaajaliselt teeninud Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut või mõnel EELK tegevusalal osutanud märkimisväärseid teeneid,“ on kirjas teeneteristi statuudis. Õpetaja Tammsalu kommenteerib lähemalt: „See, et Aivi Otsnik teise järgu teeneristi saab, on ilus ja loomulik. Tegemist on inimesega, kes oma isa ja ema kõrvalt on kirikus olnud juba väga väikese lapsena. Nüüdseks on ta palju-palju aastaid panustanud väga paljusid koore juhatades ja teisi töid ja ülesandeid täites. Kindlasti oli aeg selline kõrge autasu talle määrata. Mul on väga hea meel, et Aivi Otsnikku nii kõrgelt on märgatud ja teda selle autasuga pärjatakse. See on ilus ja õiglane.“

Aivi Otsnik on pikaajaliselt ja ustavalt teeninud EELKd koorijuhina, peamiselt Tallinna Jaani ja Hageri kogudustes. Samuti on ta Tallinna oikumeenilise naiskoori dirigent. Otsnik on juhatanud ka mitmeid praostkondlikke ja üle-eestilisi laulupidusid. Ta on olnud EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse liige selle asutamisest peale, st 27 aastat ja pikka aega liidu sekretär ning segakoori KOSK projektijuht. Lisaks on Otsnik nooditoimkonna liige, aidates kaasa koorimuusika kirjastamisele ja levitamisele.

Vt https://e-kirik.eelk.ee/2020/eelk-tanab-ja-tunnustab/….