Professor Randar Tasmuth sai 65. sünnipäevaks kaasteelistelt pühendusteose

Professor Randar Tasmuth sai 65. sünnipäevaks kaasteelistelt pühendusteose

Täna keskpäeval esitleti Tallinna Püha Vaimu kirikus prof Randar Tasmuthile pühendatud raamatut „Verbum Domini manet in aeternum”.

EELK UI rektori kt Marko Tiitus ja prof Randar Tasmuth raamatuesitlusel Tallinna Püha Vaimu kirikus.

Raamat ilmus EELK Usuteaduse Instituudi toimetiste sarja XXX väljaandena prof Randar Tasmuthi 65. sünnipäevaks ja annab lugejale aimu Eesti teoloogilise mõtteloo pea- ja kõrvalteedest XXi sajandi kolmanda kümnendi künnisel ja teeneka õppejõu rollist selles. Randar Tasmuthi teekaaslaste ja õpilaste uurimusi ning artikleid koondava raamatu on koostanud Jaan Lahe ja Ergo Naab.

EELK Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitja Marko Tiitus selgitas raamatu esitlusel ja eessõnas, et kogumiku pealkirjaks olev piiblitsitaat („Issanda sõna püsib igavesti“ 1Pt 1:25) võtab tabavalt kokku Randar Tasmuthi elu ja teenimise kolm peamist fookust. Esiteks temast kui piibliteadlasest, eksegeedist, pühade kirjade uurijast, tõlkijast ja tõlgendajast, kelle kireks on ammutada ja jagada Piibli ammendamatust varasalvest aina uusi tähendusvarjundeid, mõtteseoseid ja rakendusvõimalusi. Teiseks temast kui EELK Usuteaduse Instituudi järjepidevuse ja südametunnistuse kehastusest, ilma kelleta on õppeasutust väga raske ette kujutada. Kolmandaks on Randar Tasmuth Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik, tänaseks juba emeriitõpetaja staatuses. Läbi oma elu on ta eneses ühendanud akadeemilise teoloogia ja kirikliku teenimise, olles sellega suuna- ja mõõduandjaks paljudele oma õpilastele, praegustele EELK vaimulikele ja töötegijatele.

„Kui peaksime Sind iseloomustama, siis oleks üks esimesi sõnu, mis meile meelde tuleb, „pühendumine“. See on omadus, mis trotsib heitlikkust ja ebakindlust, see on tugevuse tunnus ja Sinul, hea õpetaja Randar, on seda tugevust olnud,“ kirjutasid pühendusteose koostajad, selles sisalduvate artiklite ja uurimuste autorid tänutäheks oma õpetajale.