E-kirik – on see üldse kirik?

E-kirik – on see üldse kirik?

Foto: Meeli Küttim, Tallinna Jaani kiriku Facebook

Oleme viimastel aastatel kuulnud kõneldavat e-riigist, mis paljude jaoks on saanud eduka Eesti sünonüümiks. E-riigist – innovaatilisest Eestist, räägivad ettevõtjad, e-riiki tutvustab oma maailmaturneedel Vabariigi president, Vabariigi Valitsus tegutseb aeg-ajalt e-valitsusena. Meil on ka e-tervis, e-pank, e-maksuamet ja üksteisega suhtleme e-kirjadega.

Selles kontekstis võiksime e-kirikust kõneledes mõelda kui e-maailma eesliinile tükkivast virtuaalkirikust. Mulle see tegelikult ei meeldi. Tahan, et e-kirikuga tekiksid esmalt hoopis teised seosed kui virtuaalmaailma või küberuniversumisse kolinud Kristuse ihust.

E-kirik on esmalt evangeeliumit kuulutav kirik! Ja selle evangeeliumi keskmeks on ülestõusnud Kristus. Kui kirik ei kuuluta evangeeliumi Kristusest, võib ta kanda mistahes tähestiku tähtedega tähistatud eesliidet, kasvõi alfat ja oomegat. Ilma evangeeliumita pole kirikut! „E“ tähistab evangeeliumit – head sõnumit Issandast Kristusest.

E-kirik tähistab ka kirikut, mis on kutsutud tegema oma kuulutustööd rahva kirikuna Eesti rahva seas. Nõnda tähistab „E“ ka Eestit ja e-kirik vaba rahvakiriku veebiväljundit. Selle töö lähtepunktiks on Kristuse misjonikäsk, minna ja ristida Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse kõik rahvad ja õpetama neid pidama kõike seda, mida Jeesus oma jüngritele õpetas. Kõikide rahvaste hulgas on ka Eesti rahvas. E-kirik kiriku virtuaalse tööriistana täidab misjonikäsu eesmärki Eesti rahva seas, suunates inimesi igatsema ja taotlema ristimist ja teisi kiriku poolt vahendatavaid sakramente ja jagama õpetust, mis toetub Pühakirjale ning teenib ligimest sel viisil, nagu Kristus seda oma armastuse käsus sõnastas.

Lõpuks tähistab e-kirik siiski ka elektroonilist kirikut, või tänapäevasemas tähenduses kiriku tegevust virtuaalmaailmas – internetis. On ju internet muutunud virtuaaluniversumiks, mille mõõtmed on sama hoomamatud kui kosmosel. Ometi viibib suur osa meist selles virtuaalses ilmaruumis suure osa oma ajast. Me ammutame sealt infot ja teadmisi, mis on sinna kellegi teise poolt paigutatud, kuid paiskame samal ajal tagasi sellesse ruumi omalt poolt uusi uudiseid, mõtteavaldusi ja infot, mida omakorda teised saavad ammutada, jagada, kommenteerida või kritiseerida. Kusagil on „värav“, millest kogu see info- ja andmehulk läbi käib.

e-Kiriku nimetust kannab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) veebivärav. See on paik, kuhu soovime koondada kokku EELK tegevust ja õpetust vahendava ja arvamusi kajastava materjali, mida kiriku sisse ja kirikust välja, kogu ühiskonda, suunata soovime.

Loodan, et e-Kirikus kajastatu saab esindama esmalt EELK õpetuslikke ja ametlikke seisukohti ning arvamusavaldusi, mis lähtuvad EELK seisukohtadest. Samas, soovin, et e-Kirikus luuakse ruum ja vabadus ka aruteluks ja diskussiooniks sellistes küsimustes ja teemadel, mis aruteluruumi ja -aega parasjagu vajavad.

Tere tulemast e-Kirikusse!

Urmas Viilma

EELK peapiiskop