Oktoobrikuu tsitaate

Oktoobrikuu tsitaate

„Iga sajand sõnastab ka kristluse põhisõnumi uuesti. See ei ole vaid teoloogide, isegi mitte vaid vaimulike töö. See on väljakutseks igale kristlasele.“
Jaan Lahe
Eesti Kirik 07.10.2020

„Metafüüsilise ja sümboolse maailma mõõtmine on alati olnud soovunelmaks ning vallanud meeli aegade algusest. Kohati see õnnestub ning kohati muutub see koomiliseks.“
Tanel Meiel
Eesti Kirik 07.10.2020

„Loojast kaugenevad inimesed muutuvad ühesugusteks ja nad ei talu erinevat. Nad tunnevad end turvaliselt, kui on teiste sarnased, ja nõuavad teisteltki ainulaadse mahasalgamist, ümbertegemist.“
Jaan Tammsalu
Eesti Kirik 07.10.2020

„Koguduse elujõu võti on inimeste tegelike vajaduste mõistmine. Me ei pea tegema, mis meile endale kõige rohkem meeldib, vaid seda, mida inimesed reaalselt kõige rohkem vajavad.“
Avo Üprus
Eesti Kirik 07.10.2020

„Igapäevane leib meenutab meile, et me kõik vajame kedagi: teisi inimesi, kogu loodut selle mitmekesisuses ja üle kõige Jumalat, kellelt kõik annid tulevad. Oma leiva jagamine õpetab meile, kui olulised on head inimsuhted, tänamine ja leppimine.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 07.10.2020

„Suurim tarkus on ilmselt see, kui täna teame, mida öelda või ütlemata jätta, mida teha või tegemata jätta, et homme oleks parem.“
Üllar Salumets
Eesti Kirik 07.10.2020

„Moeteoloogiate asemel on luterluses evangeelium.“
Vallo Ehasalu
Eesti Kirik 07.10.2020

„Jumalateenistusel on suur roll sugupõlvedevahelise keti tugevdamisel.“
Joel Luhamets
Eesti Kirik 07.10.2020

„Kui hoiame oma jumalakodasid hellasti, siis see kõneleb armastusest. Jumala armastusest meie vastu ja meie armastusest Jumala vastu.“
Jaanus Jalakas
Eesti Kirik 07.10.2020

„Muidugi on meil paljustki puudus. Aga tänulikkus viib meie pilgu hädalt ja muredelt eemale, et me näeksime seda, mis meile on antud.“
Annika Laats
Kirik ja Teoloogia 10.10.2020

„Inimlikud otsused elu ja surma kohta peaksid lähtuma soovist pühitseda ja kaitsta Loojalt saadud elu andi.“
Katri Aaslav-Tepandi
Kirik ja Teoloogia 10.10.2020

„Kui kõik suhted saavad abielu nime, siis pole sel nimel enam mingit tähendust.“
Jaan Nuga
Harju Elu, 09.10.2020

„Kui kõne all pole enam õigustamatult agressiivne käitumine, vaid mingi ebamäärane „üldise atmosfääri loomine“, ei või keegi enam kindel olla, mida tohib öelda. Tekib hirmuõhkkond.“
Veiko Vihuri
Eesti Kirik 14.10.2020

„Tänapäeva üleilmastumise tingimustes, pseudo-poliitkorrektsuse ja muus ajalikus virvarris on eluliselt tähtis, kui saame oma lastele pärandada esivanemate tarkust ning elu põhiväärtusi.“
Peep Mühls
Eesti Kirik 14.10.2020

„Igasugune segadus ja kaos on küll paratamatult siin aegapidi põrmuks vajuvas maailmas, kuid ometi on see loomise vastand. Jumala sõna loob korda ja võitleb kaduviku kaosega kõikjal, kus teda tõeks elatakse.“
Jaan Nuga
Eesti Kirik 14.10.2020

„Ajalugu on veenvalt tõestanud, kuidas ka siis, kui kogudused võidakse likvideerida, vaimulikud vangistada ja kiriku häälekandjad sulgeda, puudub selle maailma võimukandjatel ometi võimalus Jumala häält ja tema sõna vaikima sundida.“
Mihkel Kukk
Eesti Kirik 21.10.2020

„On igati loomulik, et kristlastegi seas leidub poliitilisi erimeelsusi, mis peegeldavad nende erinevat identiteeti, ühiskondlikku positsiooni ja eluloolist tausta. Kõiki kristlasi võiks ühendada sarnastest väärtustest lähtuv poliitikategemise viis.“
Rain Soosaar
Eesti Kirik 21.10.2020

„Meil peab olema vastutus, kõigepealt iseenese ees, oma elu eest. See vastutus algab teadmisest, mida ma ümbritsevast maailmast infona vastu võtan. /…/ Teine küsimus on, mida ma saadud teabega peale hakkan.“
Margit Lail
Eesti Kirik 21.10.2020

„Inimlik on diferentseerida. Jumalik on aga jagada armust!“
Urmas Viilma
Eesti Kirik 21.10.2020

„Jumal teeb meie, inimeste heaks enamuse, aga pisut jätab meie teha. Kas tõuseme tema sõna peale ja kõnnime ning läheme silmi pesema või mitte?“
Arvet Ollino
Eesti Kirik 21.10.2020

„Meie maine kodumaa on asukohamaa, kus elades esindame igavest taevast riiki, mille valitsejaks on Issand Kristus. Tema saadikutena saame olla kursis inimeste elu, murede ja rõõmudega, sõlmida kontakte ja pakkuda neile oma abi.“
Tiina Janno
Eesti Kirik 21.10.2020

„Jumal räägib meiega armastuse keeles ning pole tähtis, kuidas meie, inimesed, seda nimetame – eesti, vene, inglise, viipekeel … “
Tiiu Hermat
Eesti Kirik 21.10.2020

„Kui jumalateenistus on lihtsalt üks paljudest kiriklikest kogunemistest, siis ei tekita jumalateenistuse keelustamine probleeme, kuid kui jumalateenistusel on ka õndsuslooline ja eshatoloogiline tähendus, siis ei ole keeld ja sellele allumine iseenesestmõistetavad.“
Tiit Pädam
Eesti Kirik 21.10.2020

„Minu arvates tegeleb kristlus ka inimese varjuga, peab julgema oma varjule otsa vaadata.“
Nora Laukse
Eesti Kirik 21.10.2020

„Leigeid kristlasi on rohkem, aga ustavad on läinud ustavamaks.“
Jaan Tammsalu
Eesti Päevaleht 26.10.2020

„Küsimus ei ole selles, et mina palun Jumalat, vaid et ma ühinen vaikuses Loojaga, kuid nii olen üks ka iseenda ja hetkega, milles viibin. Ülimina – see kontrollialdis türann taandub.“
Urmas Nagel
Postimees 23.10.2020

„Õpetaja andis õpilastele pauna ja raha asemel kaasa kaks omadust: meelevalla ehk väe teha tööd ja rahuliku meelelaadi lahkuda sealt, kus neid vastu ei võeta.“
Randar Tasmuth
Eesti Kirik 28.10.2020

„Säravad hetked ongi kui tähed, Jumala julgustavad puudutused, mida tuleks otsida pimedusse vaadates või selle sees olles. Õunalõhn. Kastanimuna potsatus. Seenerivi metsa all. Jõhvika punapõsed lauka serval. Tihase koputus aknale. Telefonihelin. Sõbralik pilk.“
Aire Parts
Eesti Kirik 28.10.2020

„Kindla maailmavaate puudumisel tehakse omi seadusi, painutades reegleid, nagu parasjagu meeldib, jättes Jumala omad unarusse.“
Georg Glaase
Eesti Kirik 28.10.2020

„Olukorras, kus kõrgemaks ilmalikuks võimuks ei ole enam keiser, vaid rahvas, ja võim on ära jagatud kodanike vahel, tuleb igaühel kanda ka valitsemise rasket koormat. Kristlaste asi on kaasa aidata, et ühiskond toimiks võimalikult Jumala tahte kohaselt.“
Andres Põder
Postimees 29.10.2020