Raamat “Orelihelidega taevani” tutvustab organiste ja orelimeistreid

Raamat “Orelihelidega taevani” tutvustab organiste ja orelimeistreid

Muusika ühes selles sisalduva sõnumiga on olnud läbi sajandite luteri kiriku sõnakuulutuse oluliseks osaks. Täna Viljandi Jaani kirikus esitletud raamat „Orelihelidega taevani“ toob lugejani ühe olulise killukese kirikumuusika töövaldkonnast – organistid ja orelimeistrid koos oma rõõmude ja ka muredega. Inimesed, kelle hoole all on „Jumala kiitmise masin“.

Kiriku muusikatööd tutvustava raamatu esikaas (Foto: Regina Hansen)

Peapiiskop Urmas Viilma ütleb raamatu eessõnas: „Kõik, kes on kuulnud orelit hõiskamas või kõige madalamatel nootidel „välja hingamas“, teavad, kuidas orelimuusika suudab jõuda otse südame põhjani ja puudutada sügavalt hinge. Orelimuusika puudutab meie kõige peenemaid hingekeeli just seetõttu, et tekitab heli inimese kombel sisse ja välja hingates.“

Assessor Marko Tiitus meenutab raamatus orelimuusika osa inimese tähendusrikaste hetkede saatjana: „Orelit on nimetatud pillide kuningaks. Seda tiitlit pole ta ära teeninud mitte üksnes oma majesteetliku kõlavärvide paleti või imposantse välimuse tõttu. Oreli kui instrumendi erilisus seisneb selleski, et ta pole üksnes kontsertpill – orelihelide saatel alustavad abielupaarid kirikus altari eest oma ühist eluteed ning lapsed ja lapselapsed saadavad igavikku oma siitilmast lahkunud esivanemaid. Nagu kirikukellad, nii on ka orel saatnud meie eelkäijaid nende eluteel sünnist surmani.“

Võimalus trükivärsket raamatut esitleda kiriku muusikaelu ühes olulisemas keskuses Viljandis Jaani kiriku kaunil advendikontserdil mõjus kui väike jõuluime. Tänusõnad raamatu valmimisele kaasaaitamise eest võtsid vastu kiriku muusikatööd koordineeriv assessor Marko Tiitus, kirikumuusika liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo ja raamatu autor, ajakirjanik Margit Arndt-Kalju, kes on koostanud ka eelnevad kirikutööd tutvustavad raamatud, 2018. aastal välja antud „Südamepuhtuse majad“ intellektuaalse erivajadusega inimeste tööst kiriku juures ja 2019. aasta raamatu „Väikesed imed“, mis tutvustab luterlike koolide tegemisi. Raamatu „Orelihelidega taevani“ kujundaja on Tarvo Tangsoo ja fotograaf Urmas Roos. Lisaks osalesid raamatu koostamisel paljud kiriku muusikatööga seotud inimesed.

Jaani kiriku advendikontserdi sisustasid koguduse naisansambel “Iris” ja vokaalansambel “In Unison” Tuuliki Jürjo juhatamisel. Tervitusi saabuvateks pühadeks tõid muusikasõpradele Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats ja EKNK Valguse koguduse esindaja. Kontserdil järgiti mõistagi hoolsalt ohutusnõudeid.

Kirikutööd tutvustava raamatu saavad traditsioonilise kingitusena tänavu postiga seni advendivastuvõtule kutsutud avaliku elu tegelased, kiriku koostööpartnerid ja raamatu valmimisele kaasa aidanud inimesed. Raamatu „Orelihelidega taevani. Organistide ja orelimeistrite töö Eesti luterlikes kirikutes“ (sarja 3. raamat, 48 lk, hind 5 eurot) ostusooviga palume kirjutada meiliaadressil regina.hansen@eelk.ee