Tartu Jaani kirikus jagati rõõmu kirikulehe taasilmumise 30. aastapäevast

Tartu Jaani kirikus jagati rõõmu kirikulehe taasilmumise 30. aastapäevast

Tänasel Eesti Kiriku taasilmumise 30. aastapäeva tänujumalateenistusel Tartu Jaani kirikus oli kõik just nii pidulik kui olnuks 13. märtsi teenistusel, mis koroonahaiguse piirangute tõttu sügisesse lükkus. Laululehel otsustati käsitsi ära muuta vaid kuupäev esiküljel – ka selline trükis ja sündmuste käik saavad osaks lehe ajaloost.

Kaasa teenisid peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets, vaimulikud Triin Käpp, Kaido Soom, Mihkel Kukk ja Kätlin Liimets ning ajakirjanikud Liina Raudvassar ja Sirje Semm. Orelil mängis Anneli Klaus.

Ajalehe Eesti Kirik toimetus ja nõukogu 16. oktoobril 2020

Sündmusel peeti meeles nii lehe praeguseid kui varasemaid teenekaid töötajaid. EELK Teeneteristi II järgu medali sai lehe peatoimetaja Sirje Semm ja III järgu teeneteristi lehe teoloogiline konsultant, õp Kaido Soom, EELK Teeneteristi tunnustusmärgi toimetaja Rita Puidet, keeletoimetaja Sirli Lember ja levijuht Sirje Kasemaa, EELK aukirja toimetaja Kätlin Liimets. Oma endiseid juhte ja kaasautoreid pidas tänuga meeles omakorda toimetusepere – meeles peeti sihtasutuse nõukogu esimeest Jüri Ehasalu, meediatööd koordineerivat piiskop Tiit Salumäed, ajalehe taaskäivitamise juures olnud piiskop Joel Luhametsa ja õpetaja Mihkel Kukke ning paljusid teisi.

Kirikulehe tegijaid oli tänujumalateenistusele õnnitlema tulnud Tartu linnapea Urmas Klaas, Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder, praost Ants Tooming, teised vaimulikud, koostööpartnerid ja lehelugejad.

Trükivärske lehe õnnistamine Tallinna Kaarli kirikus 4. märtsil 1990 (Foto: ajaleht Eesti Kirik)

Viiekümneaastase vaheaja järel uuesti ilmuma hakanud ajalehe Eesti Kirik esimene number  kandis kuupäeva 4. märts 1990 ja see õnnistati ilmumisega samal päeval Tallinna Kaarli Kirikus.
Taaskäivitatud Eesti Kiriku esimeseks vastutavaks toimetajaks määrati Joel Luhamets. Eesti Kiriku esimesed numbrid õnnistas paastuaja esimesel pühapäeval professor Evald Saag, kelle assistendid olid praost Joel Luhamets ja õpetaja Mihkel Kukk.

Esimesel aastal ilmus leht kaks korda kuus. Toona oli esti rahva nälg vaimuliku sõnumi järgi oli sedavõrd suur, et lehe tiraaž oli praegusega võrreldes kümnekordne.

Kirikulehe taasilmumise 30. aastapäevaks oli lehe toimetus ette valmistanud voldiku ajateljele paigutatud fotodega oma tegusatest aastatest ja inimestest. Nii olid galeriis jäädvustus lehe „ajaloolisest mälust“, küljendaja Salme Uustarest, kes asus tööle 1. märtsil 1992, hetk Eesti Kiriku toimetuse ruumide õnnistamiselt 9. jaanuaril 1997, pilte töö- ja lugejareisidest kodu- ja välismaal, lehe ilmumise tähtpäevadest ja paljust muust.

Soovime Eesti Kirikule õnne, rohket Jumala õnnistust ja jõudu edasistes tegemistes – kirikulehe sajas sünnipäev pole enam mägede taga!

 

Meeldib 1