12. pühapäev pärast nelipüha

12. pühapäev pärast nelipüha

Suurim teie seast olgu teie teenija! Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. (Mt 23:11-12)

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal ja Isa, Sina alandad neid, kes end ülendavad, ja oled armuline kõigile, kes end Sinu ees alandavad. Aita meil Sinu sõna valguses oma pattu kahetseda ja Sinu armule lootes troosti leida. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Meeldib 1

Lisa kommentaar