EELK Usuteaduse Instituudi rahvaülikool alustab veebikursustega

EELK Usuteaduse Instituudi rahvaülikool alustab veebikursustega

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut alustab mais rahvaülikooli formaadis e-kursuste sarja, mille raames on teoloogiast, kirikuloost ning kiriku ja ühiskonna suhetest huvitatud inimestel võimalik oma teadmisi täiendada ning üksteisega mõtteid vahetada. Koolitustele registreeruda ja nende eest tasuda on võimalik instituudi uuenenud kodulehe vahendusel, vt www.eelkui.ee. Lisainfo: kerstin.kask@eelk.ee

Mis saab inimesest pärast surma? Surm ja sealpoolsus religioonides

Mis on surm ja mis saab inimesest surres? See küsimus on vaevanud inimest läbi aegade. Sotsioloogilised uuringud näitavad, et arvestatavalt suur osa inimesi kogu maailmas usub elu jätkumist pärast surma – erinev on vaid see, kuidas seda mõistetakse. Kursus on annab ülevaate surmajärgse elu uskumustest erinevates usundites alates muistsest Lähis-Idast ja vanadest Vahemerekultuuridest kuni tänaseni. Peatähelepanu on sellel, millised on erinevate usundite ja kultuuride surmajärgset elu puudutavate uskumuste sarnasused ja erinevused ning kuidas on surmajärgset elu ja sealpoolsust puudutavad uskumused ajas muutunud.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade surma ja sealpoolsusega seotud uskumustest erinevates usundites kõige varasemast ajast tänapäevani.

Koolituse läbinul on põhiteadmised surmajärgset elu ja seapoolsust puudutavatest uskumustest; ta on teadlik nende sarnastustest ja erinevustest; ta on teadlik, milliseid muutusi on need uskumused teinud läbi ajas.

Veebipõhise koolituse viib läbi prof dr Jaan Lahe. Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval. Aeg ja maht: 18.-19.05 kell 18.00-20.00, 5 akadeemilist tundi.

Lähem info ja registreerumine

Eesti ristiusustamine – selle ajaloost ja retseptsioonist

Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti ala ristiusustamisest ja selle mõjust eestlaste rahvusliku identiteedi kujunemisele

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Eestlaste ristiusustamine
  • Kristlus enne ristiusustamist
  • Eri vaated ristiusustamisele – rahvuslikust ärkamisajast praeguseni
  • Ristiusustamise lugu meie rahvuslikus loos

Kursusest osavõtja  omandab ettekujutuse Eesti ala ristiusustamise kronoloogiast, selle käsitlemisest Eesti ajaloos ja rollist meie rahvusliku identiteedi kujunemisel

Veebipõhise koolituse viib läbi prof dr Priit Rohtmets. Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval. Aeg ja maht: 10.-11.06 kell 18.00-20.00, 5 akadeemilist tundi.

Lähem info ja registreerumine

Millesse eestimaalane usub?

Millesse eestimaalased usuvad? Milline on Eesti konfessionaalne maastik, kui palju on kristlasi, uue vaimsuse pooldajaid, usu suhtes ükskõikseid, ateiste jne? Mis neid iseloomustab? Mille poolest erineb Eesti usuline olukord teiste riikide omast?

Miks Eesti olukord on selliseks kujunenud? Mõned kaasaegsed usulised suundumused: vikaar- ehk asenduskristlus, individuaalne religioon ehk „oma usk“, uus vaimsus: mis need on ja kuidas väljenduvad Eestis läbiviidud uuringutes? Mis on tänaseks saanud uusreligioossetest liikumistest? Miks inimestest üldse saavad usklikud ja millised on nende ootused kirikutele?

Koolituse viib läbi religioonisotsioloog Liina Kilemit, PhD

Veebipõhise koolituse läbinu omab ülevaadet Eesti usulisest olukorrast ja põhilistest suundumustest. Soovijatele väljastatakse koolitustõend. Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval. Aeg ja maht: 04.06 kell 18.00-20.00 ja 05.06 kell 10-12, 5 akadeemilist tundi.

Lähem info ja registreerumine

Meeldib 1

Lisa kommentaar