Eesti Kirik 04.08.2021

Eesti Kirik 04.08.2021

Ajaleht Eesti Kirik 04.08.2021

Oma esimese juhtkirja peatoimetajana on kirjutanud Liina Raudvassar. Ta kirjutab, et ka suvel on kirikuelu elav ja koguduseliikmete aktiivsus kogukonnaelu korraldamisel muljetavaldav.

Esileheküljel on lugu kasvavast Käsmu külast ja kogudusest, kes mõtleb tulevikule. Kogudus on ostnud maad, võtnud ette kogudusemaja ehituse ja surnuaia laiendamise.

Lehe keskne lugu on Mihkel Kübarast, kes juhib jaanipäevast direktorina Tallinna Linnateatrit. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna ja ütleb, et õpingud usuteaduskonnas andsid talle laia maailmapildi ja sest ajast on talle jäänud komme filosofeerida elu üle.

Suvepuhkuse ajal tuli ilus uudis Põlvast, kus kogudus on avanud kristliku kooli kõrvale lasteaia.

Diakon Igor Gräzin on kirjutanud arvustuse Eesti Draamateatris lavastatud näidendile „Oh jumal“. Gräzin ütleb, et lavastuse põhiline võlu on tekstis ning Jumala teeb sümpaatseks tema soe ja hingemattev huumoritunne. Ta soovitab kõigil kristlastel seda etendust vaadata. 

Arvamuslugu on UI dekaanilt Randar Tasmuthilt ja mõtiskleb ta valitsemise teemal, toonitades usalduse ja suhtluse tähtsust. Ta ütleb, et jumalakartuses peitub tarkuse algus.

Piiskop Tiit Salumäe on külastanud Viru praostkonna kogudusi, et kuulata inimeste ootusi kiriku ja ühiskonna suhtes. Piiskop ütleb intervjuus, et praostkonnas valitseb tegus õhkkond ja hea oli tutvuda koguduste juhtorganite uute liikmetega. 

Peeter Olesk aga kirjutab liberaalidest ja konservatiividest ning disbalansist ühiskonnas. Ta sõnab, et ühiskonda ei reguleerita mitte ainult kirjasõna, vaid ka tõlgenduste kaudu.

Lugeda saab Püha Vaimu koguduse Lasnamäe abikoguduse õpetajast Kaido Petermannist.

Suvesündmustest saab lugeda veel sellestki, et nelja riigi vaimulikud pidasid mälestuspalvuse reisiparvlaeva Estonia vraki asupaigal, et Jõhvi kiriku altarimaal on renoveeritud ja taaspühitsetud.

Jutluse on lehele kirjutanud õpetaja Joona Matias Toivanen, kes on misjonitööl Myanmaris, aga viibib praegu puhkusel.

Meeldib 1

Lisa kommentaar