Kirikukogu peab sel nädalal veebiistungeid

Kirikukogu peab sel nädalal veebiistungeid

Kirikukogu saadikud kohtuvad seegi kord ekraani vahendusel (Foto: ekraanipilt)

EELK kirikukogu 13. ja 14. septembril toimuval EELK XXX Kirikukogu 9. istungjärgul arutatakse luterliku kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise küsimusi.

Kiriku parlamendis ootab seekord arutamist koguduse majanduselu korraldamise ja aruandlusega seonduv, samuti võetakse vastu otsuseid kirikukogu korralduse ja vaimulike ametite kohta.

Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ, kuhu ameti poolest kuuluvad peapiiskop, piiskop, kantsler, assessorid ja praostid ning lisaks neile veel igast praostkonnast kolm selle praostkonna sinodi poolt valitud esindajat. Kirikukogu valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kaks korda aastas.  

Lisa kommentaar