Misjonikonverentsil räägiti osadusest koguduses ja kogukonnas

Misjonikonverentsil räägiti osadusest koguduses ja kogukonnas

Konverentsil osalejad, kes mahtusid ühispildile konverentsi toimumispaiga, tellingutes Haapsalu Jaani kiriku ees (Foto: Anti Toplaane Facebooki leht)

Eesti taasiseseisvumise päeva järgselt 21. augustil kogunesid Haapsalus misjonikonverentsile Eesti erenevate kirikupiirkondade saadikud, et arutleda teemal “Kogudus, osadus ja osaduslik kogukond”. Ettevõtmine toimus osana Läänemaa Missio Läänemaa nädalast teemaga “Rõõm vabadusest”, millega tähistati esimese sarnase sündmuse toimumist 30 aasta eest. Toimunud konverentsi eesmärgiks on koguduse elu uuenemine. Muljeid konverentsilt jagas oma Facebooki lehel Saarte praost Anti Toplaan:

“Toimunud konverentsi eesmärgiks on koguduse elu uuenemine. Laupäeva lõunaks oli Haapsalu tellingutes torniga Jaani kiriku hoov muutunud üle maa kohale tulnute autode jaoks suureks parklaks ja kiriku ees lookles sissepääsemiseks mõõdukas järjekord. Külaliste tähelepanu köitsid mitmed kiriku juures koguduse ja inimestega seotult talletatud lood. Kokkutulnuid tervitasid Lääne praost Kaido Saak, peapiiskop Urmas Viilma ja vastselt Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks valitud õp. Anne Burghardt.

Pildil vasakult ülalt: Anne Burghardt, Urmas Viilma, Kaido Saak, Piret Riim; alumises reas Leevi Reinaru, Tiit Salumäe, Mart Rannut (Foto: Illimar Toomet)

Konverentsi ettekannete osas rääkis Liina Kilemit kristliku kuulutuse väljakutsetest oma religioonisotsioloogiliste uuringute valguses. Ta tõi muuhulgas välja kolm peamist kogudustega liitumise põhjust, milleks on: soov oma kogemusi ja maailmas toimuvat usu abil mõtestada, kogeda osadust ja teiste inimeste häid eeskujusid ning otsida leida vastust küsimusele: miks minuga on midagi juhtunud ja kuidas edasi?

Pildil vasakult ülalt: Siimon Haamer, Regina Hansen, Robert Bunder, Liina Kilemit, Ingmar Kurg, Küllike Valk, Triin Salmu, Randar Tasmuth, Vallo Ehasalu, Liisa Rossi, Katrin-Helena Melder, Annely Neame (Foto: Illimar Toomet)

Usuteaduse Instituudi õppejõud Randar Tasmuth rääkis sisukalt teemal karjane, jünger ja eestvedaja. Sellest ettekandest võiks muuhulgas välja tõsta mõtet, et karjane ei ole karja omanik, vaid selle hoidja ja juhtija. Karjase, aga ka jüngri puhul tähendab see pidevat õppimist. Enese salgamine tähendab samaaegselt nii alandlikkust Jumala ees kui tema lapsele kohast väärikust. Karjasel peab olema eesmärk, ta ise saab olla eeskuju, eesmineja ja eestvedaja.

Ingmar Kurg rääkis oma ettekandes misjonist kui kohtumisest ja ühisest teekonnast. Küsides, kus viibivad hetkel 160 000 inimest, kes peavad Eestis end luterlasteks aga kirikus ei käi, tuletas ta meede piiskop Einar Soone mõtet: “Me suutsime inimesed sakramentaliseerida, aga nüüd tuleb neid evangeliseerida.” Ettekanne keskendus küsimusele, miks ja kuidas tuua koguduse osadusse tagasi need, kes on jäänud sellest välja. Vastates osaliselt enda seatud küsimusele, arvas ettekandja, et inimesed tulevad sinna, kus naid leiavad osadust Jumala ja inimestega. Ettekanne lõppes üleskutsega: Tehke neile ruumi!

Robert Bunder jagas kohaletulnutele, kuidas EELK koguduste vaimulikud mõtestavad misjonitööd oma kogudustes koguduste sõnalistes aastaülevaadetes. Ta pidas oluliseks misjoniteema uurimise edendamist Tartu Ülikoolis, milleks ta loodab anda oma panuse. Tema sõnul esineb misjon peamiselt kahel suunal, horisontaalse ja vertikaalsena. Esimene neist keskendub evangeeliumi vahendamisele ja tõlkimisele kaasaja inimestele ning teine inimeste praktilisele toetamisele hoolekande ja muu armastuse käsust lähtuva täitmisel igapäevases elus.

Katrin-Helena Melder ja Annely Neame tutvustasid uut valmivat misjonistrateegiat ja peatselt avanevat sellesisulist veebikeskkonda, kuhu on koondatud seni peetud arutelud ja ühised seisukohad. Konverentsil toimunud töötubades jagati omavahel kogemusi kuuel erineval teemal, millest tegid kokkuvõtted Küllike Valk, Liisa Rossi, Regina Hansen, Vallo Ehasalu, Siimon Haamer ja Triin Salmu. Konverentsi lõpus tutvustasid asjakohaseid väljaandeid Leevi Reinaru, Piret Riim ja Mart Rannut. Tänusõnad ütles misjoniassessor Katrin-Helena Melder.

Lõppsõna ja palve pidas piiskop Tiit Salumäe, kes meenutas, et kui 30 aastat tagasi Haapsalus peetud misjonikonverentsil käidi välja idee misjonikeskuse loomiseks, siis täna on võimalik juba näha selle töö vilju. Kokkuvõtvalt võib nõustuda korraldajate eesmärgiga: Vajame kirikuelu ärgitamist ja uuenemist, et praeguses ühiskonnaelus mitte nišši vajuda. Oma kogemustest rääkimine ja ühine arutelu aitavad paremini näha visiooni ja sõnastada prioriteete.” Misjonikonverentsi lõpetas kontsert-jumalateenistus Haapsalu piiskopilossi õuel. Fotosid ja muljeid sündmusest jagas piiskop Tiit Salumäe oma Facebooki lehel.

Lisaks:

Kogudus ja kogukond. Lingvistilised, teoloogilised ja sotsioloogilised seosed. Usuteaduslik ajakiri nr 1, 2021

Lisa kommentaar