Eesti Kirikute Nõukogu saatis erakondadele ettepanekud tuleva aasta valimisteks

Eesti Kirikute Nõukogu saatis erakondadele ettepanekud tuleva aasta valimisteks

Pilt EELK arhiiv

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) saatis täna, 22. novembril Eesti erakondadele (parlamendierakondadele lisaks Eesti 200, Parempoolsed ja Rohelised) oma ettepanekud seoses 2023. aasta Riigikogu valimistega. Selliseid ettepanekuid on saadetud enne valimisi erakondadele ka varasematel kordadel ja on erakondi ja koalitsioone, kes on nendega ka oma programmides arvestanud.

17. oktoobril 2022 möödus 20 aastat Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) ja Vabariigi Valitsuse vahel sõlmitud ühishuvide protokolli allkirjastamisest. Tänaseks juba kakskümmend aastat muutmata kujul kehtinud ühishuvide protokoll koostati tulenevalt vajadusest ühiselt määratleda põhimõtted ning tegevusvaldkonnad, milles Eesti riik ja EKN omavad ühiseid huvisid ning tunnetavad ühist vastutust. Osapooled konstateerivad protokollis, et senine koostöö on olnud hea ning ollakse teineteisega arvestavad partnerid. Protokollis markeeritud mitmetes valdkondades on riigi ja EKNi koostöös tehtud Eesti rahva hüvanguks palju ära, kuid palju on veel teha.

Arvestades, et EKN kümne liikmeskiriku kogudustesse on koondunud umbes kolmandik Eesti elanikkonnast, peame äärmiselt oluliseks, et Eesti riigi tuleviku kujundamisel arvestataks ka edaspidi Eesti kirikute ja kristlaskonna seisukohtadega.

Eeltoodut silmas pidades saadame Eesti erakondadele, kes on valmistumas 2023. aasta märtsikuus toimuvateks Riigikogu valimisteks, omapoolsed ettepanekud, paludes kaaluda nende lülitamist erakondade valimisprogrammidesse.

EKNi ettepanekud: 

1. Seadusloomes tuleb tagada südametunnistuse, usu- ja veendumuste vabadus ning selle vabaduse rakendamine peab toimuma tasakaalustatult kõigi teiste põhiseadusest tulenevate õiguste ja vabadustega.

2. Abielu ja perekonda tuleb väärtustada kui ühiskonna alust. 

3. Usundiõpetuse õpetamine üldhariduskoolides tuleb paremini korraldada. 

4. Jätkuvalt tuleb toetada sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekandeasutuste kaplanaadi tegevust. 

5. Senisest enam tuleb väärtustada kirikute ja koguduste panust kogukonna ellu. 

6. Seadusloomes tuleb arvestada usuliste ühenduste ajaloolise ja rahvusvahelisel tasandil tunnustatud erinevustega.

7. Pühakodade säilimiseks on vaja rohkem ja paremini suunatud riigi toetust. 

8. Ootame tuge koguduste keskkonnahoiu ja energiasäästuprojektidele ja investeeringutele, mis on suunatud energiasäästlikkusele ning loodu(s)hoidliku mõtteviisi edendamisele. 

9. Käibemaksu tagastamine muinsuskaitse all olevate hoonete (sh pühakodade) ning vallasesemete restaureerimiseks tehtud kuludelt.

10. Protsendireegli kehtestamine. 


Lisatud on kogu pöördumise tekst. 

Lisa kommentaar