4. novembril toimub Sakus misjonifoorum

4. novembril toimub Sakus misjonifoorum

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Luterlik Maailmaliit, Norra Misjoniselts ja Saksamaa Põhjakirik kutsuvad 4. novembril Saku kirikus toimuvale misjonifoorumile. Foorumi deviisiks on: “Inimeste päästmine on Jumala missioon ja kirik selle funktsioon.”

MISJONIFOORUM toob kokku missionaalselt liikuvad kogudused ja teised vabaühendused.

MISJONIFOORUMILE tulevas suurepärases meeskonnas võiks olla õpetaja/diakon, juhtkonna liikmeid, noori, vanemaid, naisi, mehi, keegi väljastpoolt kogudust, kellega koos kas juba tehakse või võiks teha midagi kogukonnale vajalikku. Meeskonna suurus võiks olla 3-8 inimest. Võib ka kahekesi tulla, kuid üle viieliikmelised meeskonnad saavad eriauhinna.

Päevakava

10.00 Alguspalve ja ülistus
Saku koguduse eestvedamisel

10:20 Sissejuhatus päeva ja soojendus 
Päevajuhid Ain Mihkelson ja Annely Neame

10.50 lühiettekanded à 7 min

1. Ingmar Kurg – «Kohtusime, mis nüüd saab?»

2. Dagmar Narusson – «Mis mõttes on kogukond avatud?»

3. Randar Tasmuth – «Miks on kogudus?»

4. Liina Kilemit – «Kuhu ma lähen kui ma kirikusse ei tule?»

5. Urmas Nagel – «Kuhu jõuab vaimuliku juhendamisega?»

Iga kõneleja esitab oma kõnes ettepaneku osalejatele eesmärgi seadmiseks.

11.30 TÖÖ OMA MEESKONNAS, visioon ja eesmärgid kirja taasesitataval kujul.

12.00 – 13.00 Meeskonnad tutvustavad oma vastuseid

13-13.30 LÕUNA

13.35 Peapiiskop Urmas Viilma inspiratsioonikõne

14.00-14.20 Meeskonnad lahendavad ülesannet (eelnevalt kirjapandud eesmärkidele tegevuskava koostamine koos ressurssidega (kulu/aeg/kes teeb))

14.30-15.40 (16.00) Meeskonnad tutvustavad oma tööplaani teistele ja iga esitluse lõpus palvetab teine meeskond esitava meeskonna eest, teised ühinevad eestpalves.

16.05 Taizé mõtte lühitutvustus 

16.15- 17 Ühispalvus Taizé lauludega AVATUD KÕIGILE

Registreerimine ja tulek

Palume oma osavõtust teatada hiljemalt 1. novembriks 2023, kas e-postiga aadressil katrin.melder@eelk.ee, või registreerides Facebookis https://www.facebook.com/misjon112/ lehel MISJONIFOORUMI sündmuse kaudu: https://fb.me/e/3UhCP3qe9.

Vajadusel saame toetada transpordikulude tasumisel mõistlikkuse piires. Näiteks kui tulete kaugemalt ja ühe autoga, siis nii saab kulusid kokku hoida ning selle kulu saame kompenseerida.

Olete väga oodatud oma panust tooma, jagama ja ka teistelt vastu võtma.

Juba foorumit ette valmistades on meie palve Jumalale, et koju tagasi pöördudes oleksite täis Tema väge ja valmisolekut headele tegudele.

MISJONIFOORUMI valmistavad teie jaoks ette 

Katrin-Helena Melder
Liina Sander
Liina Kilemit
Triin Salmu
Annely Neame
Ingmar Kurg
Randar Tasmuth
Dagmar Narusson
Ain Mihkelson
Urmas Viilma
Magne Mølster
ja paljud teised

Lisa kommentaar