Aasta Kirikumuusik 2022 on Mart Jaanson

Aasta Kirikumuusik 2022 on Mart Jaanson

EELK Kirikumuusika Liidu juhatus on otsustanud anda Aasta Kirikumuusik 2022 tiitli vaimulikule, kirikumuusikule, heliloojale ja Valga praostile Mart Jaansonile.

Nominentideks olid esitatud Ainar Ojasaar, Evely Traublum-Rambi, Lea Pukk, Mai Mänd, Sirje Kaasik, Maris Oidekivi-Kaufmann, Riho Ridbeck, Tuuliki Jürjo ja Mart Jaanson. 

Esildises kirjutatakse Mart Jaansoni kohta nii:

Mart Jaanson on Eestis tunnustatud helilooja, kelle professionaalset tuge on Valga praostkonnas tundnud juba pikka aega. Tunnustust väärib tema panus Valga praostkonna muusikatöösse professionaalse muusikuna, kuid veelgi tähelepanuväärsem on tema tegevus nn rohujuure tasandil tehtava kirikumuusika arendamisel ja toetamisel. Ta hindab kõrgelt kirikus tegutsevaid muusikuid ning peab oluliseks kirikukooride tegevust, kes moodustavad sageli koguduse tuuma.  Mart Jaanson on oma julguse ja targa mõõdukusega avardanud EELK Valga praostkonna erinevate muusikakollektiivide repertuaari, olles ise loonud hulgaliselt originaalloomingut, kuid ka välja otsinud, kollektiividele sobivaks seadnud või kohandanud nii rohkem kui ka vähem tuntud, nii klassikaliste kui ka kaasaegsete autorite huvitavaid, nii lihtsamaid kui sageli esitajaile mõõdukat pingutust nõudvaid, ent seeläbi ka loomulikku musikaalsust lihvida võimaldavaid teoseid.  Tema suur teene käsikirjade väljaotsijana ning koorile ja pillidele sobivaks seadjana on, et EELK Valga praostkonna projektkoori, Karijärve keelpilliorkestri ja sõprade ühisprojektidena sai 2016. aastast alguse Eesti Vabariigi esimesse perioodi jäävate heliloojate unustuse hõlma vajunud kantaatide (taas)elustamine (teiste seas nt J.Tamverki Ükspäinis, J.Jürme Tõsta ennast kõrgeks, Jehoova, A. Läte Rändaja ja tähed). EELK Valga praostkonnas juba traditsiooniks kujunenud suvise laste- ja noortelaagri juhtmõtteile on Mart Jaanson vähemalt viieteistkümnel aastal igal kirjutanud ühe laulu, millele on loonud ise nii viisi kui ka sõnad (mõned näited: Puu ja tema oksad (2008), Püha mägi (2011), Järgne mulle (2021), Maisel matkal (2022)).

Välja on toodud tema koraalieelmängude kogumiku “Nõo intonatsioonid” koostamine ja väljaandmine 2021. aastal; Otepää Maarja koguduse ansambli loomine 2021. aastal ning Rannu Püha Martini koguduse segakoori loomine 2022. aastal.

Kirikumuusika Liidu juht Tuuliki Jürjo: “On väga hea meel, et meil on nii andekaid kirikumuusikuid kui nende talentide märkajaid. Palju õnne Mart Jaansonile!”

Meeldib 1

Lisa kommentaar