Advendiaja 3. pühapäev

Advendiaja 3. pühapäev

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)

(Video: õp Enn Auksmanni mõtislus)

Advendiaja kolmanda pühapäeva evangeelium seab meie ette Ristija Johannese, kelle kutse patukahetsusele ja meeleparandusele puudutab meidki. Johannes osutab Jeesusele kui Jumala Tallele, kes kannab ära maailma patu. Kristuse toodud lunastusele lootes saab inimene tunnistada oma pattu ja võtta vastu Jumala andestuse.

Jeesus Kristus on Moosesele tõotatud suur Prohvet. Ta mitte ainult ei kõnele Jumala sõnu, vaid tema ise ongi Jumala Sõna. Tema kaudu on meil ligipääs Jumala riiki.


Vaata ka:

Lisa kommentaar