Eesti Kirik 20.09.2023

Eesti Kirik 20.09.2023

Eesti Kirik 20.09.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 20. septembril Issanda aastal 2023

Lehenumbri fookuses on oikumeenilise patriarh Bartholomeusi visiit Eestis. Kajastame patriarhi vestlust Tartu Ülikooli rahvaga. Teemadeks olid Ukraina sõda, ökokriis, õigeusk Eestis. 

Veebintervjuu EAÕK 100. aastapäeva puhul andis metropoliit Stefanuse õnnistusel ülempreester Mattias Palli.

Loodus tuleb näha ligimest, keda peame armastama, tuletab juhtkirjas meelde peapiiskop Urmas Viilma. 

Kolumni kirjutanud Tartu praost Kristjan Luhamets, et hea kirikuõpetaja on see, kes võimalikult vähe takistab Jumala tööd. 

Palverännukogemusest Poola jaakobiteel kirjutades ütleb Jane Vain, et teekonna märksõnadeks olid kohtumine Jumalaga inimeste kaudu, tänulikkus ja alandlikkust. 

Reedel, 22. septembril seatakse Kristi Sääsk Koeru koguduse õpetaja ametisse. Peatoimetaja külastas suvel juubelit tähistanud vaimulikku ja vahendab tema mõtteid ja elukogemusi.

Arvamusartiklis kirjutab Tunne Kelam, et vastutust kannab iga kodanik ja et inimestel peab olema vaimne selgroog, terviklik maailmavaade ja kindel karakter.

Jätkub Anti Toplaane järjejutt Lääne-Eesti koguduste ja kohalike omavalitsuste koostööst.

Kirjutame ka maailmakoristuspäevast ning sellestki, et Helmes avati mälestuspink kogudust varasemalt teeninud töötegijatele.

Õige ja kohus oleks vaadata surmale otsa koos Jumalaga, tõdeb lehejutluse Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Aivo Prükk.

Meeldib 1

Lisa kommentaar