Eesti Kirik 20.12.2023

Eesti Kirik 20.12.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 20. detsembril Issanda aastal 2023

„Jeesus, jäädav jõuluvalgus, / Soojenda mu südant sa, / Et võiks püha usujulgus / Minus võimust ärgata!“ on luuleread, millega toimetus tervitab esilehel koos Maara Vindi kauni joonistusega oma lugejaid eelseisvate jõulupühade puhul.

Lugu, mida jõuluevangeelium vestab, on aastatuhandeid olnud üks ja seesama – Sõna saab lihaks, Jumal saab inimeseks, sündides lihtsate vanemate lapsena reisi ajal Petlemmas. Kas aga jõulusündmuse sõnumi tõlgendamine on ajas muutunud – oli küsimus, millega toimetus pöördus viimaseid nädalaid Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja ametis oleva Jaan Lahe poole.

„„Seis! Pidage kinni!“ hõigatakse talle, hõigatakse mitmeid kordi, ent Ingel ei tee väljagi. Ta nagu ei kuulekski. Kindlalt ja väärikalt kõnnib ta edasi. Äkitselt sakutab keegi teda nii, et Ingel peaaegu vaarub. Politseikoer on oma teravad hambad löönud Ingli paremasse tiiba ja sakutab seda raevukalt. Paar lumivalget sulge pudeneb porisele teele.“ Loetu on lõiguke Ülle Uibo-Lanto ilukirjanduslikust jõululoost.

„Kurb on tõdeda, et luteri kiriku soove pealekasvavale põlvkonnale parema hariduse taotlemisel ei peeta täna enam sama altruistlikuks kui mõnisada aastat tagasi. Vastupidi, kohustusliku ja laiapõhjalise usundiõpetuse eest kõnelevate kirikuvalitsuse liikmete pädevus ja erapooletus on seatud mõnel juhul kahtluse alla ning petitsiooni algatajatest on puhuti jäetud mulje kui usuäärmuslastest,“ kirjutab juhtkirjas kohustusliku usundiõpetuse idee algatusest peapiiskop Urmas Viilma.

Oma seisukoha mittekonfessionaalse usundiõpetuse kohustuslikuks muutmise rahvahääletuse kohta ütlevad usutlustes välja TÜ religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev ja assessor, piiskop electus Marko Tiitus.

Kolumnist Kristjan Luhamets jagab lugejatega gümnaasiumi valikkursuse „Piiblilugu“ õpetamise kogemust Tartu Poska gümnaasiumis ja julgustab piiblitundjaid pakkuma koolidele vastavat valikkursust.

SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu kauaaegne esimees Jüri Ehasalu võttis oma kodus Tallinnas vastu piiskop Tiit Salumäe, kes andis talle üle Eesti Kiriku toimetuse tänukirja.

„Vaatamata erinevustele oleme kõik loodud Jumala näo järgi, meie elu siht on sirutuda valguse poole, Loojale lähemale, ning kui oleme selle unustades teelt eksinud, tuleb Jeesus seda meile meelde tuletama,“ kirjutab jõulukuu hingehoiuveerus hingehoidja Lea Saar.

15. detsembril usuteaduse instituudis esitletud antoloogia „Üheskoos kirik“ II osa toob lugejateni valiku evangeelsete kirikute viimaste aastakümnete ühise teoloogilise töö tähtsamatest tulemustest, kirjutab üks kogumiku koostajatest Thomas-Andreas Põder.

Lehest leiab ka toimetaja Kätlin Liimetsa reportaaži uude Jõgeva kirikusse, mis pühitsetakse 30. detsembril. Väike lõik loost: „Kuulen, et kaldpind on loodud selleks, et erivajadustega inimesed ligi pääseksid ja altar oleks teisaldatav. Paigaldamist ootab altarivõre. Kujutan ette, kuidas jumalateenistus lõpeb, altar lükatakse oma kohalt ja rahvatantsurühm alustab tuljakuga.“

Detsembris teeb pildipalveid Maarja-Magdaleena koguduse liige Jaanus Rooba, uuel kirikuaastal avab pühapäeva teemasid õp Hedi Vilumaa ja jutluse on sel nädalal kirjutanud Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer.

Koduleht uueneb

Lähipäevil jõuab veebi uus Eesti Kiriku digilehe keskkond, mis tähendab, et Eesti Kiriku koduleht võib olla periooditi uuendamisel. Toimetus palub lugejatel varuda kannatust!

Valminud on seinakalender

Valminud on 2024. a seinakalender „Eesti Kirik 100“. Kalender on müügil Tartus Pauluse raamatupoes, Tallinnas Eesti Piibliseltsis (Kaarli pst 9, alates uuest nädalast) ning mitmetes EELK kogudustes. Parim võimalus on osta ja tellida otse toimetusest (karmen.lumik@eelk.ee, tel 733 7795 ja 510 3605).

1–14 eksemplari ostes on ühe kalendri hind 6 eurot, alates 15 eksemplarist 5 eurot tk. Postiga saates lisandub postikulu.


Vaata ka:

Lisa kommentaar