Eesti Kirik 05.04.2023

Eesti Kirik 05.04.2023

Eesti Kirik 05.04.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik Suure Nädala kolmapäeval A.D. 2023

Kulgeme suures nädalas. Sellele kohaselt algab suure reede teemaga ja viimasel lehel jõuab ülestõusmishommikusse. Esilehel on Reti Saksa illustratsiooni ja peapiiskop Urmas Viilma mõtisklus eelmisel aastal ilmunud raamatust „Via crucis. Meie Issanda Jeesuse Kristuse ristitee“. Osa saab ka väikesest usutlusest heliloojast vaimuliku Mart Jaansoniga, kelle uudisteos käsikelladele ja orelile „Seitse sõna ristil“ esmaettekanne toimub vaiksel laupäeval Tartu Peetri kirikus kell 18.00.

Suure nädala kolumnis arutleb Sigrid Põld muutuste üle meid ümbritsevate inimeste mõistmises, et aina vähem saadakse aru kristlike pühade tähendusest. Ta juhib tähelepanu, et paljudes peredes värvitakse sobimatult mune just suurel reedel ja lapsed ei küsi enam, miks on see päev püha. Sarnane teema on ka Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Eve Kruusi arvamusloos. Nimelt meenutab ta inimest, kes soovis tingimata suurel reedel laulatuda.

„Jumal annab usu läbi inimesele lootuse ka siis, kui selles maailmas näib kõik lootusetu ja kui kurjus võidutseb. Kõik on viimselt Jumala käes ja tema juhtimise all võivad kannatusedki muutuda võiduks ning surm on neile, kes usuvad, hoopis ukseks ellu. Pole olemas pilkast pimedust, kusagil on valguskiir,“ kirjutab juhtkirjas Eesti Kiriku kolleegiumi esimees Kaido Soom.

Eesti Kirik pöördus emeriitõpetaja Toomas Pauli poole, et ta suurele neljapäevale mõeldes jagaks meie lugejatega oma teadmisi luterlikust armulauaõpetusest.

Mart ja BrittNormet käisid koos reisijuht Moosesega palverännakul Siiani mäel ja jagavad oma teekonda Eesti Kiriku lugejaga.

Tartu Maarja kooli direktor Jaanus Rooba arutleb arvamusloos, kas kannatus on needus või õnnistus ja vaatab oma kirjutises Venemaa suunas. „Ikka ja jälle pöördutakse tagasi oma vigade juurde ja korratakse neid,“ kirjutab ta.

Oxfordis kogunesid Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa kirikute esindajad, et arutleda teemade üle, mis on just selle piirkonna kirikute jaoks olulised. Uudist vahendab Triin Käpp.

Jätkama kirikuloolase dr Priit Rohtmetsa järjejuttu „Vooludest kirikus – enne ja nüüd“ avaldamist. Artikkel jõuab nullindatel loodud Augsburgi Usutunnistuse Seltsi ja Martin Lutheri Ühinguni. Pikemalt on juttu veebiväljaandest Meie Kirik.

„Maailmas on ülekohut, valu, pimedust ja pisaraid. Aga see maailm pole enam endine pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist. Mitte keegi, kes on kogenud ülestõusnud Jumala Poja armastust ja väge, ei ole enam endine,“ kirjutab eeloleva ülestõusmispüha lehejutluses Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Meeldib 1

Lisa kommentaar