In memoriam – THOMAS VAGA (8. märts 1938 – 9. juuli 2023)

In memoriam – THOMAS VAGA (8. märts 1938 – 9. juuli 2023)

Thomas Vaga E.E.L.K. piiskopina (Foto: EELK arhiiv)

Legendaarne ja tunnustatud väliseesti vaimulik Thomas Vaga on saanud oma 85. eluaastal Issandalt kutse igavikku.

Jeesus kõneles oma jüngritele: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.” Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?” Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ (Jh 14:1-6)

Thomas Vaga sündis Kuressaares 8. märtsil 1938. aastal. Tema lapsepõlv möödus Kuressaares, kus isa töötas algkooli juhatajana ning isa kodutalus Muhumaal. 1944. aastal oli ta sunnitud koos vanematega põgenema sõja eest Saksamaale, kus Geislingeni põgenikelaagris alustas kooliteed. 1949. aastal suundus pere Ameerika Ühendriikidesse, kus Thomas lõpetas 1956. aastal keskkooli. 1960. aastal asus õppima Rutgersi ülikooli, mille lõpetas bakalaureuse kraadiga psühholoogias. Sealt edasi jätkusid Thomas Vaga õpingud Eesti Üliõpilaste Seltsi ja Eesti Üliõpilaskonna USA-s ühenduse toetusel Helsingi ülikoolis inglise kirjanduse valdkonnas, kuid pärast usulise ärkamise kogemust jätkusid aastatel 1972-1975 Helsingi ülikoolis teoloogiaõpingud. Soomes elades ja õppides kohtus Thomas Vaga oma tulevase abikaasa Airi Suomelaga, kellega 1965. aastal ka abiellus ja ühiselt loodi pere. Thomas ja Airi Vaga perre sündis kolm last.

Pärast usuteaduse õpingute lõppu ja prooviaastat eksiilkiriku Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) peapiiskop Konrad Veemi juures Stockholmis ordineeriti Thomas Vaga 21. detsembril 1975. aastal õpetajaks. Värske eesti soost vaimulikuna asus ta teenima väliseesti pagulaskirikus. 1976-1977 teenis Thomas Vaga Rootsi Göteborgi ja Lääne-Rootsi koguduste õpetajana ning oli samal ajal ka paguluses ilmumist jätkanud ajakirja Eesti Kirik tegevtoimetaja. 1978 suundusid Thomas ja Airi Vaga Kanadasse, kus Thomas Vaga teenis 1987. aastani Kanada Vancouveri Peetri koguduse õpetajana. Sealt edasi, alates 1987. aastast teenis Thomas Vaga Ameerika Ühendriikides. Tema peamiseks koguduseks oli Lakewoodi Pühavaimu kogudus, kuid aastaid teenis ta ka New Yorgi Pauluse kogudust, Bergen County kogudust, samuti pidas jumalateenistusi Syracuses, Albany-Schenectadys, Long Islandil ja Seabrookis. Samuti pidas ta praosti ametit.

Aastatel 1990-2006 oli Thomas Vaga E.E.L.K. Konsistooriumi assessor. E.E.L.K. peapiiskopi Udo Petersoo surma järel täitis ta aastatel 2006-2007 peapiiskopi kohusetäitja ülesandeid. Õpetaja Andres Tauli valimise järel E.E.L.K. peapiiskopiks ja pärast konsistooriumi assessorina teenimise lõppemist jätkas Thomas Vaga praosti ametis eestlaste teenimist Lakewoodis ja teistes kogudustes Ameerika Ühendriikides.

Kui pärast väliseesti E.E.L.K. peapiiskopi Andres Tauli ja kodueesti EELK peapiiskopi Andres Põderi eestvõttel ning mõlema kirikukogu ja konsistooriumi heakskiidul toimunud kirikute ühendamist 2010. aastal üheks Eesti Evangeelseks Luterlikuks Kirikuks moodustasid ühinemisega mitteliitunud paguluses tegutsevad kogudused Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu, valiti praost Thomas Vaga 30. mail 2015. aastal selle iseseisvate koguduste liidu sinodil E.E.L.K. piiskopiks. Vaimuliku autoriteedi ja hea sõnaga juhatas ta karjasena oma karja.

Thomas Vaga oli innukas Eesti iseseisvuse toetaja. Juba õpingute ajal Soomes elades organiseeris ta usulise kirjanduse ja Piiblite salaja toimetamist üle piiri Eestisse ja mujale raudse eesriide taha. Samuti võttis ta aktiivselt osa Eesti ja teiste Balti riikide iseseisvust toetavatest poliitilistest meeleavaldustest Vancouveris, Washingtonis, New Yorgis ja mujal. Eesti iseseisvuse taastamise perioodil osales Thomas Vaga Eesti Kongressi töös Tallinnas, kus esindas delegaadina USA eestlaskonda. 2008. aastal tunnustas president Toomas Hendrik Ilves praost Thomas Vaga Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Mina kohtusin Thomase ja tema abikaasa Airigia korduvalt. Esimest korda 2006. aastal Ameerikas Lakewoodis ja seejärel regulaarselt Ameerikas ja Kanadas nagu ka kodusel Eestimaal. Viimastel aastatel jäid kohtumised Thomase vanuse ja tervise tõttu harvemaks, kuid olime siiski aeg-ajalt kirjavahetuses.

Thomas muretses väga eestlaste vaimuliku ja vaimse käekäigu pärast nii paguluses kui kodumaal. Vahetasime aeg-ajalt mõtteid ka selle üle, kuidas saaks eestlastest luterlaste ühine kirikuosadus ühinenud EELK ja ühinemisega mitte liitunud E.E.L.K. koguduste vahel olla loomulik ning erimeelsused ületatavad. Mul on hea meel, et saime alati kõneleda südamest südamesse nagu ametivennad, kel ühine eesmärk ja ühine teenimistöö sulastena Issanda viinamäel.

Avaldan isiklikult ja kogu EELK nimel südamest kaastunnet Airile abikaasa, lastele isa, lastealastele vanaisa ja õele venna lahkumisega seoses. Samuti jagan leina ja südamevalu kõigi rahvuskaaslastega, kes on kaotanud aastakümnete vältel neile hingekarjaseks olnud vaimuliku, õpetaja ja kristliku venna. Kord rõõmustame taas jällenägemisest Issanda Jeesuse Kristuse kuningriigis!

Kristuse juurde tee leidnud Muhumaa juurtega eesti vaimulikku Thomas Vaga jääb meenutama tema poolt annetatud kirikukell 1994. aastal taaspühitsetud Muhu Liiva Katariina kirikus. Edaspidi kõlab selle pühakoja kella helistamine tema enda mälestuseks, kuid ka kõigi järeltulevate põlvede lohutuseks ja lootuseks.

Urmas Viilma
EELK peapiiskop

Lisa kommentaar